Frihed, lighed & vejen frem

2. Demokrati

Vi er aktivt optaget af samfundet og af demokratiet som institution. Vi diskuterer, debatterer, er enige og uenige. Demokrati og medbestemmelse er gennemgående principper på CG.

På CG vedkender vi os, at der er mange veje til demokrati. Vi tror på, at handling skaber forvandling, så vi opfordrer til aktivitet på en demokratisk platform. Vi tror på, at alle har ret til at have indflydelse på forhold, der har betydning for hans eller hendes liv.

CG er præget af det levende ord. Vi tror på, at vi skal tale sammen, lytte til hinanden og udveksle tanker for at forstå og udvikle os.

Derfor vil vi:

  • Skabe en skole med et miljø præget af samtaler og dialog, hvor man opsøger og respekterer viden og indsigt, fremfører sine argumenter, lytter til og konstruktivt kritiserer andres argumenter. Vi vil sørge for, at alle får mulighed for at præge beslutninger, der påvirker dem.
  • Gennem undervisning og andre aktiviteter fremme en dagligdag på CG, hvor det er naturligt at sætte handling bag tanker og holdninger. Vi vil støtte, at den forståelse for verden, som eleverne udvikler, vil resultere i konkrete initiativer, der får indflydelse på skolehverdagen og livet uden for skolen.