Frihed, lighed & vejen frem

1. Faglighed

På CG ved vi, at et højt fagligt niveau er fundamentet for det hele. Vi skal konstant videreudvikle os, så vi sikrer os det bedste personale og de bedste faglige rammer.

På CG er vi ambitiøse på elevers og ansattes vegne. Vi sætter høje krav til os selv og hinanden, fordi vi hele tiden tror på, at vi kan nå endnu længere.

På CG arbejder vi med kreativitet i alle dele af gymnasiets hverdag.
På CG udfordrer vi problemstillinger og skaber løsninger.

Derfor vil vi:

  • Udvikle undervisnings- og skoleaktiviteter, som er ambitiøse i forhold til elevernes faglige udvikling. Ambitionen er, at den enkelte elev når sit højeste potentiale – også set ud fra de faglige standarder, som sættes i hele det almene gymnasium. Vi vil derfor tilbyde individuel støtte og hjælp, både til elever, som har svært ved at følge et almindeligt gymnasieforløb, og til elever med særlige talenter og interesser.
  • Skabe et studiemiljø præget af fordybelse, vedholdenhed, nysgerrighed og udsyn til verden omkring os. Vi ønsker, at vores elever udvikler forudsætninger for videre studier med lyst til at gå i gang med at studere.
  • Skabe en større sammenhæng mellem de forskellige dele af undervisningen ved at udvikle lærersamarbejdet omkring den enkelte klasse, det enkelte fag og på tværs af fagene.
  • Udvikle fagligheder, som den unge er stand til at bruge og bringe i spil i diskussioner, i dagligdagen på CG og uden for gymnasiet