Vision

CG – mission, vision og strategi

I 2015 tog bestyrelsen på CG initiativ til, at der skulle udarbejdes en ny vision for skolen. I processen er alle skolens elever og ansatte blevet taget med på råd – bl.a. på to temadage, hvor der er kommet en masse gode ideer frem, som skolen kan arbejde videre med. En af de positive erfaringer fra temadagene var, at elever og ansatte gennemgående tænker ret ens, når CG og skolens særpræg, værdier og mange gode sider skal beskrives.

Det har været en spændende proces for bestyrelsen at sammenfatte alle de fremkomne ideer i en ny 5-årig CG-vision 2016-20. På baggrund af visionsarbejdet formulerede bestyrelsen formuleret en 3-årig strategi i 2016. Denne strategi er i december 2018 blevet revideret i sin nuværende for. Strategien konkretiserer, hvordan CG i perioden 2019-21 skal sikre, at skolens vision også udmøntes i virkeligheden. Resultatet kan læses nedenfor, hvor CG’s mission, vision og strategi for de kommende år er beskrevet. For hvert skoleår vil der med udgangspunkt i strategien blive sat mål, som beskrives i CG’s mål og indsatsområder – de vil løbende kunne findes opdateret på skolens hjemmeside, christianshavns-gymnasium.dk.

MISSION

Christianshavns Gymnasium er en uddannelsesinstitution, som har til formål at gennemføre en almen gymnasial uddannelse for unge mennesker.

Skolens mission er derfor via et fokus på almendannende og studieforberedende aktiviteter at forberede eleverne til videregående uddannelse og til deltagelse i et samfund, der bygger på demokrati, ligeværd og åndsfrihed.

VISION

På Christianshavns Gymnasium er vi aktivt optaget af demokrati og samfund. Vores udsyn er globalt og vores forankring lokal.

Vi er en blandet flok, der sætter pris på forskellighed og kreativitet samtidig med, at vi dyrker fællesskabet. Derfor gør vi også en dyd ud af at kunne lytte til alle.

Udgangspunktet for CG er en stærk faglighed – for uden et stærkt fundament nytter det ikke noget. Vi bygger på et fagligt og stærkt engagement.

CG’s strategi 2019-21

I arbejdet med visionen har en række fortællinger udkrystalliseret sig om den skole, CG til dels er i dag, og som CG ønsker at blive. Vi har defineret fire strategiområder – faglighed, demokrati, fællesskab og globale christianshavnere – som kan rumme disse visionære fortællinger (se nedenfor). I slutningen af hvert strategiområde defineres nogle indsatsområder, som vi vil arbejde videre med.


Frihed, lighed & fællesskab

Fire strategiområder

1. Faglighed

2. Demokrati

3. Fællesskab

4. Globale christianshavnere