Mundtlig eksamen

EKSAMEN OFFENTLIGGØRES I MAJ, DATOEN UDMELDES FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET

NB: Det der står på denne og CGs øvrige eksamenssider er kun delvist gældende for prøver/eksamener maj/juni 2021. I de tilfælde, hvor covid-nødbekendtgørelser og andre officielle covid-relaterede retningslinjer er i strid med disse regler, er det covid-bekendtgørelser og -retningslinjer, der er gældende. Alle elever og lærere informeres internt (lectio, mail o.lign.) om, hvilke regler, der er gældende og ikke-gældende. Er du i tvivl om noget, så ret henvendelse til CG.

De covid-relaterede nødbekendtgørelser og retningslinjer har også konsekvenser for håndteringen af 1) klager over prøver/eksamener og – i særdeleshed – 2) klager over afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). De afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) offentliggøres senere end normalt, i visse tilfælde  på sidste prøvedag (24.6). Som konsekvens vejleder Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn (under STUK, Børne- og Undervisningsministeriet) om, at man kan fastsætte en lokal klagefrist. På CG har vi fastsat den frist til to uger efter datoen for offentliggørelse af karakteren. For ikke at stille eventuelle klagere dårligt, har vi på CG undladt at fastsætte en frist, der er kortere end de to uger, der gælder ved klager over prøver/eksamener. Det har dog den konsekvens, at klagefristen i en række tilfælde udløber, når størsteparten af CGs ansatte er gået på ferie. Det er derfor ikke sikkert, at CG kan behandle eventuelle sager så hurtigt, som vi har tradition for at gøre. Ret henvendelse til CG, hvis du har spørgsmål. Så guider vi dig.

Denne fane er et supplement til den overordnede fane “Generelt om eksamen” og skal ses i sammenhæng dermed.

Overblik over dine eksaminer og prøver

I lectio får du en eksamensoversigt på din forside, hvor du kan se dine eksamener og prøver. Af denne eksamensoversigt 1) fremgår det, hvorvidt du skal til forberedelse før din eksamen og 2) fremgår selve eksamenstidspunktet. Det fremgår ligeledes, hvornår du skal trække spørgsmål ifm. prøver og eksamener med lang forberedelse. Du skal logge ind for at kunne se din eksamensoversigt i lectio.

Kom altid i god tid

Det kan ske, at en af dine klasse-/holdkammerater er syge, og at tidspunkterne derfor bliver rykket. Det er vigtigt, at du holder dig orienteret i lectio, om der er ændringer: via din eksamensoversigt og i dine beskeder. Det er dit ansvar at holde øje med ændringer.

Kommer du for sent til en mundtlig prøve

Det kan ske, at du bliver forsinket i trafikken eller cyklen punkterer på vej til eksamen. Beregn derfor ekstra tid til transporten, så du er sikker på at nå frem i tide. Hvis du alligevel kan se, at du kommer for sent, så kontakt os så hurtigt som muligt og INDEN din prøve starter. Det er IKKE din ret, men alligevel forsøger vi, efter bedste evne, at ændre på eksamensplanen, så du kan komme op senere på dagen eller dagen efter. MEN kun hvis det er muligt – og vi gentager: det er ikke en ret, du har. Hvis du kommer for sent, og det ikke er er muligt at finde en nødløsning, så bliver du betragtet som udeblevet fra prøven og må gå om.

Hvor lang er forberedelsestiden?

Skal du til en prøve med 24 timers forberedelse, trækker du spørgsmål dagen før eksamen, enten kl. 8.00 eller kl. 12.00 afhængigt af tidspunktet for din eksamen, men sådan at du har mindst 24 timer til forberedelse. Du skal naturligvis komme til tiden, når du skal trække dit spørgsmål.

Ved andre former for forberedelse skal du være meget opmærksom på tidspunktet for forberedelsen, så du ikke først kommer til selve eksaminationen. Mødetidspunktet på din eksamensoversigt, er det tidspunkt du SKAL være klar til at gå ind i lokalet til forberedelse. Du skal derfor møde lidt før din forberedelsestid, så din lærer kan se, at du er mødt rettidigt.

Din forberedelsestid står altid på din eksamensoversigt.

Må der bruges hjælpemidler i forberedelsestiden?

  • Oftest er det tilladt at bruge hjælpemidler, dog er det forbudt at kommunikere med omverdenen, f.eks. via internet, telefon osv.
  • Tjek oversigten over tilladte hjælpemidler i de udleverede eksamenshæfter.
  • Du må ALDRIG bruge oversættelsesprogrammer.
  • I forberedelsestiden må du gerne – også i fremmedsprog, dvs. engelsk, tysk, fransk og spansk – medbringe egen bærbar computer.
  • I forbindelse med trækning af spørgsmål, skal du have din bærbare computer åben og klar, så du kan vise censor og eksaminator, at du fysisk har slået internettet fra.
  • Powerpoint kan anvendes under fremlæggelsen, hvor det er relevant. Men du skal også medbringe en trykt udgave – for en sikkerheds skyld.

Må jeg have min telefon ved eksamensbordet?

Nej, du afleverer din telefon, når du trækker dit spørgsmål. Når prøve/eksamen er slut, får du din telefon tilbage.

Hvornår er prøven/eksamen begyndt?

Når du har trukket eksamensspørgsmålet, er prøven/eksamen i gang, og du vil blive bedømt på din mundtlige præstation, også hvis du bliver akut syg under prøve/eksamen.

For 3.g. er de tre sidste eksamensdage helt særlige

I hele landet gælder at din sidste eksamen er planlagt til en de sidste tre dage  af eksamensperioden. Efter din sidste eksamen kan du mødes med familie og venner i gårdene og blive behørigt fejret. Det har du fortjent.

Der er i øvrigt tradition for, at du husker at lægge vejen forbi rektors kontor. Også for CG er det en glædelig begivenhed, at du er blevet student. Rektor (evt. vicerektor) vil derfor gerne lykønske dig og give dig den obligatoriske studenterrose.