Skriftlig eksamen

EKSAMEN OFFENTLIGGØRES I MAJ, DATOEN UDMELDES FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET

NB: Det der står på denne og CGs øvrige eksamenssider er kun delvist gældende for prøver/eksamener maj/juni 2021. I de tilfælde, hvor covid-nødbekendtgørelser og andre officielle covid-relaterede retningslinjer er i strid med disse regler, er det covid-bekendtgørelser og -retningslinjer, der er gældende. Alle elever og lærere informeres internt (lectio, mail o.lign.) om, hvilke regler, der er gældende og ikke-gældende. Er du i tvivl om noget, så ret henvendelse til CG.

De covid-relaterede nødbekendtgørelser og retningslinjer har også konsekvenser for håndteringen af 1) klager over prøver/eksamener og – i særdeleshed – 2) klager over afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). De afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) offentliggøres senere end normalt, i visse tilfælde  på sidste prøvedag (24.6). Som konsekvens vejleder Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn (under STUK, Børne- og Undervisningsministeriet) om, at man kan fastsætte en lokal klagefrist. På CG har vi fastsat den frist til to uger efter datoen for offentliggørelse af karakteren. For ikke at stille eventuelle klagere dårligt, har vi på CG undladt at fastsætte en frist, der er kortere end de to uger, der gælder ved klager over prøver/eksamener. Det har dog den konsekvens, at klagefristen i en række tilfælde udløber, når størsteparten af CGs ansatte er gået på ferie. Det er derfor ikke sikkert, at CG kan behandle eventuelle sager så hurtigt, som vi har tradition for at gøre. Ret henvendelse til CG, hvis du har spørgsmål. Så guider vi dig.

Denne fane er et supplement til den overordnede fane “Generelt om eksamen” og skal ses i sammenhæng dermed.

Kom i god tid

Du skal møde mindst en halv time før starttidspunktet, når du skal til skriftlige eksamener og prøver. Starter eksamen/prøve kl. 9.00, møder du senest 8.30. Femten minutter før starttidspunktet skal alle sidde klar på deres eksamensplads.  På hvert eksamensbord ligger et bordkort, hvor du ser dit navn og klasse, og hvor du kan se, hvilket fag du er til eksamen/prøve i. Dørene til eksamenslokalet lukkes ti minutter før starttidspunktet, dvs. kl. 8.50.

Lyt til vagterne

Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud. Også i tilfælde af brandalarm.

Når eksamen går i gang, er det ikke længere tilladt at tale eller på anden vis kommunikere med andre end vagterne. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en af vagterne. Du bliver fulgt både til toilettet og tilbage igen. Det er ikke muligt at ryge i løbet af prøven/eksamen.

Hvornår er prøve/eksamen begyndt?

Prøven/eksamen i gang, når den ledelsesansvarlige melder eksamen i gang.

Må jeg have min telefon ved eksamensbordet?

Nej, din telefon skal afleveres ved vagtbordet. Der ligger mobilbakker med dit navn og din klasse, telefonen skal selvfølgelig være slukket eller på fly-mode. Når prøve/eksamen er slut, får du din telefon tilbage.

Må der bruges hjælpemidler?

Oftest er det tilladt at bruge hjælpemidler, dog er det altid forbudt at kommunikere med omverdenen, f.eks. via internet, telefon osv.

Enkelte prøver/delprøver foregår UDEN hjælpemidler. Tjek oversigten over tilladte hjælpemidler i det uddelte eksamenshæfte.

Ordbøger og hjælpeprogrammer der bruges til prøven

Alle skriftlige eksamener foregår via Undervisningsministeriets portal Netprøver.dk (åbner i nyt vindue). Her får alle udleveret sin skriftlige eksamen og man skal tilsvarende aflevere sin skriftlige opgave i Netprøver.

Til alle skriftlige prøver er det vigtigt at du er klar over at:

  • det er dit ansvar, at du kan gemme i pdf-format fra f.eks. Maple og Geogebra.
  • at du, inden din eksamen, slår push-beskeder fra (log ud af messenger, facebook, instagram, spotify og alt hvad der giver online-beskeder og alt hvad der står og online-synkroniserer, f.eks. googledocx og online notebook) på min bærbare computer.

Kommer du for sent til en skriftlig prøve

Det kan ske, at du bliver forsinket i trafikken eller cyklen punkterer på vej til eksamen. Derfor skal du beregne ekstra tid til transporten, så du er sikker på at nå frem i tide. Hvis du ikke er nået til skolen, ved prøvens starttidspunkt, er det vigtigt, at du straks kontakter skolens kontor.

Hvis du kommer for sent, vil du blive betragtet som udeblevet fra prøven og må gå om. Rektor kan evt. give dispensation til at lade dig gennemføre prøven, men du skal aflevere samtidig med de rettidigt fremmødte. Du får således mindre tid.

Læs også

Vi har udformet en Vigtig tjekliste (åbner i nyt vindue), som kan hjælpe dig med at huske de vigtige informationer til eksaminerne.