Ekstra tilbud

Frivillige aktiviteter er en vigtig del af skolens profil

Musik

Der er adskillige musikalske begivenheder på CG i løbet af et skoleår. Nogle af dem udspringer af elevernes aktive musikudøvelse efter skoletid.

CG-Koret

Hver mandag eftermiddag er der kor for alle interesserede. Koret medvirker ved forskellige arrangementer i løbet af skoleåret: Efterårscafé, julekoncert, juleafslutning, orienteringsaften for kommende elever, forårskoncert, translokation samt diverse ad hoc-begivenheder. Repertoiret spænder vidt – fra klassisk kormusik til ny rytmisk musik, ofte ledsaget af rytmegruppe. Hvert andet år indgår CG-Koret i skolens musical, og hvert andet år tager koret på en lille turné. Vi har bl.a. været på Færøerne og i Serbien. Vi har også succesrigt samarbejde med Aarhus Katedralskole, hvor de to skolers kor er på besøg hos hinanden.

Musical

På CG opfører vi hvert år en musical. Hvert andet år står musiklærerne for projektet, og hvert andet år er det eleverne der styrer det hele. Der er mange elever i gang i sådan et projekt: sangere, skuespillere, band samt alle backstage-grupperne: scenografi, kostume, sminke, lys/lyd, pr. Det er mange kræfter, som på denne måde får mulighed for at udfolde sig, og det stiller store krav til alle medvirkendes samarbejdsevne, disciplin og ansvarsbevidsthed. Musical er oftest planlagt med forestillinger i uge 5.

Åben Musik

Eleverne på CG har deres egen musikforening (spilleforening). Ved at betale et medlemskontingent får man adgang til musiklokalerne med instrumenter m.m. og kan booke en fast øvetid eftermiddag eller aften. Åben Musik-foreningens bestyrelse består af spilleglade elever, mens den daglige administration varetages af en af musiklærerne. Åben Musik arrangerer efterårskoncert, julecafé og CG-Grand Prix, så både rutinerede og begyndere får mulighed for at afprøve deres musikalske evner. CG-Grand Prix’et afholdes oftest i marts/april. Dommerne er tidligere CG-elever samt publikum. Kravet til konkurrencens musiknumre er naturligvis, at det skal være egne kompositioner, og hvert år bliver man overrasket over, hvor mange gode komponister og tekstforfattere, der går på dette sted!

Billedkunst

En eftermiddag om ugen er der åbent værksted i billedkunstlokalerne på 3. sal i “Fabrikken”. Her kan du arbejde med skulptur, keramik, tegning, maling og grafik og billedbehandling. Der er en del valgmuligheder inden for de materialer skolen stiller til rådighed, og du bestemmer selv hvad du vil arbejde med. Hvis du ønsker det, kan du få vejledning af en billedkunstlærer i de par timer hvor værkstedet er åbent. Værkstedet er åbent fra september til maj. På Lectio kan du se hvilke dage der er frivillig billedkunst.

Idræt

På CG kan du deltage i frivillig idræt efter almindelig undervisnings ophør i følgende discipliner: fodbold, basket, badminton og volley. Vi koncentrerer træningen op til de forskellige gymnasieturneringer, som vi deltager i hvert år. Træningen foregår hovedsageligt på skolen.

Lektiecafé

CGs fritidstilbud omfatter også tilbud med et fagligt indhold, f.eks. lektiecaféer. Her kan skolens elever lave deres lektier med hjælp fra faglærere. Lektiecaféerne ligger efter normal skoletid og er et tilbud til alle elever, dygtige såvel som mindre dygtige, i en bred vifte af fag, f.eks. matematiske, sproglige, kunstneriske.

De fleste caféer er placeret i Studiecenteret – et lokale, der ikke minder om et klasseværelse – så eleverne oplever et skifte fra den sædvanlige undervisningssituation til et hyggeligt værested. Blandt undtagelserne finder man musiks lektiecaféer, som afvikles i musiklokalerne. Caféerne annonceres i lectio, hvor det, ud over tid og sted, fremgår, hvilken faglærer der er til stede.

I forbindelse med de forskellige tværfaglige forløb, der afvikles i løbet af skoleåret, bliver der ligeledes arrangeret lektiecaféer:

  • Almen Sprogforståelse (AP): september-november
  • Studieretningsprojektet (SRP): december

Vi har en frivillig lektie-tutor-ordning: lektiehjælp fra elev til elev. Idéen er, at eleverne under hyggelige sociale former får hjælp af en lektie-tutor til deres lektier og afleveringer. Tutorerne formidler deres faglige forståelse og får derved selv en bedre faglig forståelse.

Studiekredse

Vi har studiekredse f.eks. i retorik og debating. Og vi har vi en forfatterskole.

Konkurrencer

Elever fra CG deltager i konkurrencer som Georg Mohr, Juvenes translatores, A-lympiade, Klassikerforeningens konkurrencer.

Projekt Frivillig

Vi opfordrer hvert år vores elever til at deltage i Projekt Frivillig. Som frivillig kan du kombinere dine interesser med frivilligt arbejde. Med et frivilligjob kan du udfordre dig selv og bruge dine erfaringer til din uddannelse, både på CG men også til din videre vej i uddannelse og karriere. På Projekt Frivillig.dk kan du læse mere om frivilligt arbejde.

Brobygning til forskerverdenen?

Vi er jævnligt med i forskellige aktiviteter, som er rettet mod de elever, der har overskud til at levere en ekstra faglig indsats. Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) og Projekt Forskerpraktik er to sådanne tilbud.

Caféaften

I årets løb arrangerer skolens mange udvalg caféaftener. Cafeaftener har normalt et tema og foregår normalt i kantinen. En cafeaften slutter kl. 22.

Fester

Festudvalget organiserer normalt 6 fester om året. Altid om fredagen. Festerne slutter kl. 01. De 6 fester er:

  • Idrætsfesten
  • Temafesten
  • Julefesten
  • Gallafesten
  • Gammel elev festen
  • Revyfesten

Festudvalget støttes af fire lærere, som sammen med rektor har ansvaret. Festudvalget består af elever. Det er festudvalgets opgave at skaffe DJ, pynte op, bestille øl, rydde op dagen efter og sidst men ikke mindst: skabe en god og hyggelig ramme og stemning ved festerne. Det samlede overskud fra hver fest går til skolens trivselskasse.

Alle fester er lukkede fester. Det betyder, at kun skolens elever, gamle elever og lærere har adgang. Der er adgangskontrol. Som hjælp har CG en aftale med et hold professionelle vagter. Vi har meget sjældent uheld eller ballade.

Dertil står 3.g-udvalget for Huefesten, som afvikles den dag, hvor samtlige studenter har været oppe i sidste fag. Denne fest arrangeres altså ikke af CG men støttes dog af CG på sammen måde som festerne, festudvalget står bag.

Festerne afvikles på CG, dog undtaget gallafesten og huefesten, hvor pladsen på CG bliver for trang.

Til fester serveres almindelig øl og vin. Spiritus er ikke tilladt, og medbragte drikkevarer konfiskeres ved indgangen. Brug af euforiserende stoffer medfører bortvisning. Se yderligere CGs politik for alkohol, tobak og stoffer.

Vi er naturligvis opmærksomme på, at fester kan genere. Vi forsøger at tage hensyn til vores naboer. Vi sætter opslag i opgangene i Bådsmandsstræde, Prinsessegade og Dronningensgade. Vi sørger for at holde vinduerne ud mod gaderne lukkede. Vi orienterer politiet, hver gang vi holder fest. Det er en tryghed for os at vide, at politiets patruljer er opmærksomme på at vi holder fest.

Herudover organiserer en gruppe elever hver år – med stor succes – novemberfesten “Natværk” i Operation Dagsværk (OD) regi. Festen ligger altså ikke i CG regi, festen afvikles ikke på CG, og der er ikke ansatte fra CG til stede.