Hverdagslivets udvalg

Udvalgene er mere eller mindre aktive, visse udvalg er faste, andre etableres og forsvinder hurtigt. Fælles for udvalgene er, at de typisk organiserer deres arbejde i lectio og facebookgrupper. Udvalgene står bag aktiviteter, som i varierende grad er udtryk for en formel tilknytning til CG. F.eks. er der altid ansatte til stede ved CGs fem […]

Læs mere

Ekstra tilbud

Musik Der er adskillige musikalske begivenheder på CG i løbet af et skoleår. Nogle af dem udspringer af elevernes aktive musikudøvelse efter skoletid. CG-Koret Hver mandag eftermiddag er der kor for alle interesserede. Koret medvirker ved forskellige arrangementer i løbet af skoleåret: Efterårscafé, julekoncert, juleafslutning, orienteringsaften for kommende elever, forårskoncert, translokation samt diverse ad hoc-begivenheder. […]

Læs mere

Alkohol, tobak og stoffer

Formål Gymnasiets politik omkring alkohol- og rygning og euforiserende stoffer skal medvirke til at: Skabe et attraktivt miljø for elever i studiemiljøet og ved arrangementer i og uden for gymnasiet Give eleverne et fornuftigt og kritisk forhold til alkohol Forebygge, at elever udvikler problemer med alkohol og andre rusmidler Tilbyde hjælp så tidligt som muligt […]

Læs mere