Frihed, lighed & vejen frem

3. Fællesskab

På CG er vi en broget skare. Vi passer på hinanden, vi tager hensyn
og viser respekt for forskellighed – ligesom man gør i et godt samfund.

På CG uddanner selvstændigt tænkende ansatte selvstændigt tænkende unge. At være selvstændig og kunne fungere som uafhængig borger er en forudsætning for et frit samfund.

På CG opfordrer vi alle til at tage ansvar – elever såvel som ansatte. For deres skole, for deres liv og for samfundet omkring dem. På CG tager vi ansvar.

Derfor vil vi:

  • Fremme skole- og undervisningsaktiviteter, som udvikler fællesskabsfølelsen i og på tværs af klasserne. Vi vil fremme den enkeltes evne til og forståelse for at tage ansvar for egen og fællesskabets udvikling.
  • Prioritere og udvikle undervisningsformer og andre skole- aktiviteter, som kræver selvstændighed, samarbejdsevner og ansvarlighed – fx større skriftlige arbejder, musical, elevråds- arbejde, udvalgsarbejde, talentarbejde, internationale og lokale samarbejder.
  • Lægge vægt på, at både elever og lærere føler et fælles ansvar for at udvikle en kultur i klasserne, som giver den enkelte gode udviklingsmuligheder i et trygt fællesskab, hvor den enkelte både giver og tager på en måde, der fremmer nærvær og fastholdelse og mindsker fravær fra undervisningen.