Besøgselev

Bemærk Vores besøgsdage i januar 2022 bliver alle afviklet virtuelt og altså ikke med fysisk fremmøde, som tidligere annonceret. I forbindelse med vores orienteringsaften (18.1) har vi vurderet, at der er brug for yderligere besøgsdage. Derfor har vi foreløbig frigivet følgende virtuelle besøgsdage: 21.1, 24.1 og 27.1.  Pga. ændringen til virtuelle besøgsdage er programmet anderledes […]

Læs mere

Som CG-elev

At gå i gymnasiet Det almene gymnasium, stx, er især for dig der går i 9. eller 10. klasse, Uddannelsen er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Gymnasiet giver dig en studentereksamen på 3 år Alle studieretninger består af et grundforløb og et […]

Læs mere