Træffetider

Hverdagen: Du kan reservere tid ved at skrive til din vejleder i lectio. Ellers er der som udgangspunkt åbent alle dage i 3. lektion (10.30-11.30) og 4. lektion (12.00-13.00). Her gælder ”først til mølle”-princippet. Du kan altså bestille tid over lectio – i en direkte besked til den studievejleder, der er tilknyttet din klasse. Alternativt […]

Læs mere

Studievejledning

Når du starter på CG, træder du ind i en verden, der for nogle kan være udfordrende, og det er ikke nødvendigvis alle problemer, der kan løses i klasseværelset med læreren eller kammeraterne. Derfor er fire lærere ansat til at være gennemførselsvejledere eller studievejledere, som vi kalder dem i daglig tale. Spørg en studievejleder Studievejlederen […]

Læs mere