Almen studieforberedelse – historisk fag

Faget “Almen studieforberedelse” er afskaffet som fag i det almene stx gymnasium. Men i et vist omfang bruger vi stadig nogle af de vejledningspjecer, vi udarbejdede. Vi benytter også de ressourcerum, der var basis for det årlige, afsluttende eksamensforløb i faget.

Vi har lavet en vejledning i udarbejdelsen af en synopsis og et talepapir. Dertil lavede vi en generel eksamensvejledning.

AT – nyttige vejledninger

Ressourcerum til AT-eksamener

AT ’19: Havet – livgivende, dødbringende, legendeskabende (ikke online-tilgængeligt)
AT ´18: Alternativer – ideer til forandring og fornyelse (ikke online-tilgængeligt)
AT ’17: Menneskets forhold til naturen
AT ’16: Grænser
AT ’15: Kommunikation – muligheder og begrænsninger
AT ’14: Mad og mennesker
AT ’13: Kampen om det gode liv
AT ’12: Katastrofen – årsager og konsekvenser
AT ’11: At være på – muligheder og problemer
AT ’10: Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914