Årshjul – aktiviteter med globalt fokus

Internationalisering: hjemme og ude, stort og småt

Årshjul 2019-20

I det coronaramte skoleår 2020-21 har vi måttet aflyse mange af vores aktiviteter, også dem med et internationalt tilsnit. Derfer er det mere retvisende for vores aktiviteter med et internationalt fokus, at vi gengiver årshjulet for skoleåret 2019-20 

Årshjulet skitserer aktiviteter med internationalt og globalt tilsnit på skole- og årgangsniveau samt for mere end en klasse ad gangen. Under årshjulet følger et mindre udvalg af de aktiviteter, der foregår på klasse- og fagniveau.

Den følgende gennemgang er lavet, før udbruddet af corona førte til en stopper for alle studierejser. Vi har dog valgt at lade dem stå, idet de giver et indblik i vores internationale aktiviteter i normalår.  

2b

 • Elfriede Jelineks teaterforestilling ’Folkekongen’ om Trump og racisme – Ballon, film i biografen om DDR og flugten herfra – Tyskland-udstillingen på Nationalmuseet (tysk). 
 • Studietur til Sarajevo (historie-samfundsfag).
 • Udvekslingsrejse til Berga, Catalonien og genbesøg af catalanske elever i København. Fokus på interkulturelle/globale kompetencer samt arbejde med SRO-emnet den spanske borgerkrig. 
 • Studietur til Barcelona med fokus på byudvikling fra Antikken til i dag (historie-latin).
  • Temaer: Cuba, korstogene og Den internationale brigade (spansk-engelsk-historie). Arbejde med FN’s bæredygtighedsmål og temaet Man At War (store internationale konflikter i den engelsksprogede verden) (engelsk). 

2c

 • Udveksling med Gymnasiet I.E.S. “El Brocense” i CáceresExtremadura (besøg og genbesøg med fokus på interkulturelle kompetencer)
 • Studietur til Madrid med fokus på den spanske borgerkrig (spansk og dansk). 

 2e

 • Studierejse – Jerusalem
 • Oplev Europa: udstilling og debat om EU – efterår 2019.   

2j

 • Studierejse – Athen
  • Fokus: finansiel krise, flygtningekrise.
  • Klimatiltag: køb af flyrejsens CO2 kvota)
 • DIS (interkulturel udveksling, amerikanske studerende)
 • C40: bæredygtig udvikling.  

2k

 • Studierejse - Amman (fokus: demokrati og rettigheder)
 • EU og globalisering (efterår 2019). 

2n

 • Studierejse – Edinburgh (fokus på skotsk kultur og historie) (engelsk og musik). 

3c

 • Besøg af tidligere CG-lærer med oplæg om Columbia (spansk).  
 • DIS (interkulturel udveksling, amerikanske studerende)
 • Temaer: Araberne på den iberiske halvø (Al andalus), korstog og kulturmøder mellem kristne og muslimer i middelalderen. Nyere historisk udvikling i Mellemøsten og Nordafrika og det arabiske forår og den demokratiske udvikling (historie). 

3d

 • Foredrag af Jesper Mikkelsen om Mesoamerika i forløb om Aztekerne
 • Besøg af Sanne Cigale Benmoyal om antisemitisme (historie)
 • Besøg i Udenrigsministeriet (samfundsfag) 

3n

 • Koncert & foredrag med forfatter Janne Teller om ’Etik og ansvar’
 • Worldjazz-musik med Martin Lutz Group
 • DIS (interkulturel udveksling, amerikanske studerende).  

3y

 • Fokus på verdensmål 15 med besøg fra Cape Town, Sydafrika
 • Fokus på natur, biodiversitet og bæredygtig udvikling af naturens ressourcer – efterår 2019   
 • Temaer: trusler mod det maritime miljø i Østersøen, blegning af tropiske koralrev, global opvarmning og trusler mod biodiversitet i Danmark, Europa, globalt.  

Enkeltfaglige internationaliseringsindsatser, et eksempel 

Religion

 • Fredagsbøn i Islamisk Trossamfund
 • Gurdwaraen (sikherne)
 • Hillsong Copenhagen (pentekostal kristendom)
 • Besøg i jødisk synagoge