Psykologisk rådgivning

Gymnasial psykologisk rådgivning

Den psykologiske rådgivning er et tilbud om støtte til elever, hvis tilværelse synes uoverskuelig, eller hvor noget er gået i hårknude af den ene eller den anden grund. Den psykologiske rådgivning, som kan tilbydes den enkelte elev, er begrænset til tre samtaler. Dersom der er behov for yderligere, vil psykologen forsøge at finde andre muligheder for længerevarende hjælp.

Psykologen har tavshedspligt, dvs. at der ikke videregives oplysninger til andre, med mindre det er aftalt med eleven. Ift. unge under 18 år, kan det, i meget alvorlige tilfælde, være nødvendigt og lovpligtigt at inddrage forældre og/eller socialforvaltningen.

Det er studievejlederen, der henviser til psykologen. Elever kan således ikke opsøge psykologen uden at have talt med studievejlederen først. Psykologen kontakter derefter direkte eleven på mail, sms eller telefon. Psykologen bestræber sig på, at ventetid til første samtale ikke bliver på mere end en uge.

CG har en fast tilknyttet deltidspsykolog, Cille Løvgreen, som varetager den psykologiske rådgivning.

Når Cille Løvgreen er på CG, holder hun til i et nabolokale til studievejledningen, som er placeret oppe under taget i hovedbygningen (musikfløjen).