CGs regler

CGs forventninger til daglig adfærd reguleres af studie- og ordensreglerne (gengivet her). Reglerne er mere end et formelt regelsæt, de beskriver også generelle forventninger f.eks. til klasserumskultur mm. I forlængelse heraf har CG derfor andre regler, der regulerer adfærden på enkelte områder samt en kommunikationsaftale, som beskriver rammer for og forventninger til kommunikationen mellem elever, […]

Læs mere

Studiecenter

På Christianshavns Gymnasium er studiecenteret en ressource, du, som elev, kan trække på i hverdagen. Studiecenteret løser forskelligartede opgaver, derunder tre som er direkte rettet mod CGs elever: biblioteksbetjening undervisning i informationskompetence bogudlevering og -aflevering Derudover er studiecenteret et sted, hvor man kan sidde og forberede sig eller lave gruppearbejde. Der er selvfølgelig borde og stole, men […]

Læs mere