Databeskyttelse

Når du er elev på CG, kommer vi løbende til at behandle forskellige personoplysninger om dig. I den forbindelse opfordrer vi dig til at læse Orientering om behandling af personoplysninger (åbner i nyt vindue).

Som led i din uddannelse på Christianshavns Gymnasium indsamler og behandler vi personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.

CG tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger,
der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gymnasiale lovgivning,
herunder identificere dig, holdsætte dig, undervise dig, administrere dit fravær samt for at vi kan
dokumentere, at du f.eks. kan oprykkes til næste klassetrin, kan modtage SU eller andre
ydelser, som du selv har ansøgt om, eller at du kan indstilles til eksamen.

Anvender vi Cookies?

På mange hjemmesider anvender man oftest cookies, der bruges til at føre statistik, optimere hjemmesidens design eller målrette markedsføring. På vores hjemmeside har vi valgt at fravælge cookies. Det betyder at vi ikke gemmer oplysninger om brugen af vores hjemmeside.

Vi passer på dine persondata

Som led i din uddannelse på Christianshavns Gymnasium indsamler og behandler vi personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.


Tags: , ,