Bestyrelsen

Bestyrelsen

Du kan se hvem der sidder i CGs bestyrelse, du kan også se vores vedtægter og referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

Niels Ploug

Bestyrelsesformand
Afdelingsdirektør for personstatistik

Benjamin Bilde Boelsmand

Medlem af bestyrelsen
Lektor på Slagelse Gymnasium

Katja Munch Thorsen

Medlem af bestyrelsen
Uddannelsesdirektør på KEA – Københavns Erhvervsakademi

Grete Bertelsen

Medlem af bestyrelsen
Prodekan for uddannelse på Københavns Universitet, Science Fakultetsdirektionen

Kim S. Paulsen

Medlem af bestyrelsen
Skoleleder på Lundehusskolen

Elliot Fonnesbæk Charrier

Medlem af bestyrelsen
Elevrepræsentant

Alma El Moutamid Glyholt

Medlem af bestyrelsen
Elevrepræsentant

Troels Vang Andersen (ta)

Rektor
Tilforordnet ved bestyrelsen

Birthe Tandrup (bt)

Vicerektor
Tilforordnet ved bestyrelsen

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie
Tillidsmand, Medlem af bestyrelsen

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi
Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen