Forældrehjørnet

For forældre til nuværende og kommende elever på CG

På denne side gennemgår vi en række emner, vi erfaringsmæssigt ved, at forældrene til CGs elever er særligt interesserede i. Emnerne er alle uddybet andre steder på hjemmesiden.

Værd at vide

Luk alle dropdowns

I starten af december er der møde for forældre og elever i alle 1.g-studieretningsklasser. Ved den lejlighed er der mulighed for at høre om undervisningen i de forskellige fag, møde teamlærerne og drøfte forhold af almen karakter.

I starten af april er der individuelle konsultationer, hvor alle elever i 1.g og 2.g og forældre kan få en samtale med en lærer om det faglige standpunkt og om undervisningen i det enkelte fag.

Elever og lærere skal dagligt orientere sig i CGs studieadministrative system, Lectio. Eleverne kan se studieplaner, skema, lektier og beskeder, der vedrører skolerelaterede aktiviteter. I månedskalenderen kan eleverne desuden se møder, arrangementer, ekskursioner m.v.

Alle lærere giver lektier for til den enkelte lektion og lægger større skriftlige opgaver ind – begge dele i Lectio. Eleverne skal oftest men ikke altid aflevere deres skriftlige opgaver i Lectio.

På Christianshavns Gymnasium er der klare retningslinjer for, hvordan vi omgås. Vi forventer, at alle tager sig selv og undervisningen alvorligt, viser omhu og hensyn, respekterer andre og – kort sagt – opfører sig fornuftigt. Det gælder såvel på skolen som uden for den i de sammenhænge, hvor elever er eller kan opfattes som værende repræsentanter for skolen. Læs mere på siden, hvor vi gennemgår skolens studie- og ordensregler – og andre regler (åbner i samme vindue).

Karakterer kan kun ses af den enkelte elev efter personligt login i Lectio. Der gives karakterer efter 7-punkts-/12-skalaen flere gange i løbet af skoleåret.

Læs mere om karakterer på studievejledningens side (åbner i samme vindue) og om eksamen på den omfangsrige side, Eksamen (åbner i samme vindue).

Alt fravær bliver registreret i Lectio, og eleverne kan se deres fravær efter login. Vi anbefaler, at eleverne skriver en fraværsårsag ud for den enkelte fraværstime. Læs mere om fravær på siden, hvor vi gennemgår CGs studie- og ordensregler (åbner i samme vindue).

Vi skriver ud till alle forældre (elektronisk post) om det valg af studieretning, som 1.g’erne skal træffes i løbet af grundforløbet. En version af det udsendte findes på siden valg af studieretning (åbne i samme vindue) – med henvisning til studieretningsfolderen.

På siden klasserne (åbner i samme vindue) gennemgår vi de dokumenter der knytter sig til den enkelte årgang

Siden ferieplan (åbner i samme vindue) er den mest besøgte side på denne hjemmeside.

Man får i øvrigt et godt indblik i et skoleårs forløb og indhold, hvis man kigger i det planlægningshæfte, vi udarbejder – primært til intern brug.

Planlægningshæfte

Hvert skoleår udarbejder vi et planlægningshæfte, så alle medarbejdere har et overblik over årets gang. Hæftet er til intern brug og deles derfor på vores interne dokumentserver. Når vi alligevel vælger at dele hæftet her, så skyldes det, at hæftet er mere end et årshjul. Gennemgår man hæftet, får man et indblik i en lang række af de indholdselementer et skoleår udgøres af.

I visse tilfælde kan planlægningshæftets indhold dog være erstattet af nyere versioner, og det er i de tilfælde den nyere gældende version, der er gældende. Kommunikationsaftalen er et eksempel herpå.

Christianshavns Gymnasiums planlægningshæfte 2022-23 (åbner i nyt vindue)