Medarbejdere

ALLE

Anders Kahr-Højland (an)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag


Studievejleder

Anders Liboriussen (li)

Underviser (lærer) i biologi, bioteknologi og kemi

Anja Wilkens (aw)

Underviser (lærer) i historie og spansk

Ann-Louise Ljungcrantz (al)

Underviser (lærer) i dansk, psykologi og religion

Ann Mølgaard (md)

Underviser (lærer) i billedkunst, design og engelsk

Anna Ramskov Balch (ar)

Underviser (lærer) i samfundsfag

Anna Sofie Schjødt Ahlén (as)

Underviser (lærer) i oldtidskundskab

Anne Holt Müller (hm)

Underviser (lærer) i biologi, bioteknologi og kemi

Anne Martinussen (mt)

Underviser (lærer) i engelsk og historie

Asker Friis Bach (afb)

Underviser (lærer) i matematik

Astrid von der Ohe (ao)

Underviser (lærer) i dramatik og tysk

Benny Mogensen (bm)

Underviser (lærer) i kemi og matematik

Betül Asar (bea)

Underviser (lærer) i kemi

Birgitte Darger (bd)

Underviser (lærer) i dansk

Brian Pedersen (bp)

Underviser (lærer) i dansk og mediefag

Casper Bukh (cb)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag

Cecilie Mayer (cm)

Underviser (lærer) i engelsk og idræt

Christel Schilling Ostenfeld (cso)

Underviser (lærer) i idræt

Christian Theilmann Møller (ct)

Underviser (lærer) i historie og idræt


Studievejleder

Christine Frank Nielsen (cn)

Underviser (lærer) i engelsk, latin og oldtidskundskab

Claus Larsen (cl)

Underviser (lærer) i filosofi, idræt og matematik


Kursusleder

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie


Tillidsmand, medlem af bestyrelsen

Elisabeth Ganderup (er)

Underviser (lærer) i naturgeografi

Gerda Munch Kofoed (gk)

Underviser (lærer) i idræt og musik

Gitte Krogsgaard Andersen (ga)

Underviser (lærer) i dansk og psykologi

Gorm Gunnarsen (gg)

Underviser (lærer) i engelsk og historie

Hanne Thomsen (ht)

Underviser (lærer) i idræt, kemi og matematik

Helle Nørgaard (hn)

Underviser (lærer) i fransk og idræt

Henrik Bang (hb)

Underviser (lærer) i fysik og matematik

Ida Ellehammer Johansen (ij)

Underviser (lærer) i dansk og idræt

Inger Møller Kerstens (im)

Underviser (lærer) i engelsk og samfundsfag

Jacob Kresten Pedersen (jk)

Underviser (lærer) i idræt og samfundsfag

Jesper Kristian Petersen (pe)

Underviser (lærer) i idræt og naturgeografi

Jesper Thrane (je)

Underviser (lærer) i filosofi, matematik og samfundsfag

Jon Møller Johansen (jj)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Julie Højgaard (jh)

Underviser (lærer) i idræt og spansk


Uddannelsesleder

Karin Fredslund Gade (kg)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Katja Døssing (kd)

Underviser (lærer) i fransk

Katri Bügel Jørgensen (kj)

Underviser (lærer) i engelsk, latin og oldtidskundskab

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi


Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Kristian Gustavussen (gu)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag

Lars Christiansen (lc)

Underviser (lærer) i historie og tysk

Lars Lund (llu)

Underviser (lærer) i dansk og samfundsfag

Lea Lindstrøm (ll)

Underviser (lærer) i biologi og idræt

Lene Nørholm Jakobsen (lj)

Underviser (lærer) i engelsk og tysk

Lisbeth Holm (lh)

Underviser (lærer) i dansk og samfundsfag


Studievejleder

Lisbeth Kristensen (lkr)

Underviser (lærer) i fransk og idræt.  

Lise Grosbøll-Touborg (lt)

Underviser (lærer) i engelsk og psykologi

Louise Torp-Pedersen Jensen (lp)

Underviser (lærer) i dansk, fransk og latin

Mads K. Christensen (mc)

Underviser (lærer) i matematik og mediefag


Uddannelsesleder

Mads Kristian Dall Petersen (mp)

Underviser (lærer) i fysik og historie

Mads Wulff (mw)

Underviser (lærer) i matematik

Maja Hornstrup Jakobsen (mja)

Underviser (lærer) i idræt og religion

Maria Pelle Jart (pj)

Underviser (lærer) i matematik og musik

Marie Louise Sørensen (ls)

Underviser (lærer) i dansk, filosofi, latin og oldtidskundskab.


Eksamensinspektor for skriftlig eksamen

Maryam Azadegan (az)

Underviser (lærer) i matematik

Mette Lundby Lønsted (ml)

Underviser (lærer) i musik og religion

Mette Marie-Louise Grage (mg)

Underviser (lærer) i fysik og matematik

Mette Tangaa-Andersen (me)

Underviser (lærer) i billedkunst, dansk, design og engelsk

Michael Bjerngaard (mbj)

Underviser (lærer) i fysik

Michael Cramer Andersen (ma)

Underviser (lærer) i astronomi og fysik

Morten Asbjørn Jensen (aj)

Underviser (lærer) i dansk og religion


Uddannelsesleder

Nanna Vesterdorf (nv)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Nicolai Lynggaard Boll (nb)

Underviser (lærer) i idræt, matematik og samfundsfag

Nicolai Nielsen (nin)

Underviser (lærer) i biologi, kemi og bioteknologi

Nikolaj Lerbæk Pedersen (np)

Underviser (lærer) i idræt og historie

Nina Diabelez Andersen (nj)

Underviser (lærer) i idræt og spansk

Sebastian Lang-Jensen (sj)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag

Signe Riis Petersen (rp)

Underviser (lærer) i dansk og tysk

Sigrid Østergaard (si)

Underviser (lærer) i engelsk og spansk

Silvia Becerra Bascuñán (sb)

Underviser (lærer) i spansk

Simon Bredal Juul (bj)

Underviser (lærer) i dansk, mediefag, musik

Søren Engberg Jensen (se)

Underviser (lærer) i psykologi og samfundsfag

Søren Rathje (sr)

Underviser (lærer) i dansk og filosofi

Søren Sølvhøj Skovby (sss)

Underviser (lærer) i dansk og naturgeografi

Stina Andersen (sa)

Underviser (lærer) i tysk

Tina Redana Olesen (to)

Underviser (lærer) i naturgeografi og spansk

Trine Risbo Jessen (tj)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Uwe Timm (ut)

Underviser (lærer) i fysik og matematik

Valdemar Kølle (vk)

Underviser (lærer) i historie og idræt

Anette Dørge

Formand for CG’s bestyrelse


Direktør i Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Birthe Tandrup (bt)

Vicerektor


Tilforordnet ved bestyrelsen

Camilla Hoffmann Imms

Medlem af bestyrelsen.


Skoleleder, Gladsaxe skole.

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie


Tillidsmand, medlem af bestyrelsen

Grete Bertelsen

Medlem af bestyrelsen


Prodekan for uddannelse på Københavns Universitet, Science Fakultetsdirektionen

Jakob Harder

Medlem af bestyrelsen.


Dekan, det lærerfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole.

Karla Yrsa Heilmann-Larsen

Medlem af bestyrelsen


Elevrepræsentant

Kim S. Paulsen

Medlem af bestyrelsen


Skoleleder på Lundehusskolen

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi


Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Lua Maria Syska

Medlem af bestyrelsen


Elevrepræsentant

Troels Vang Andersen (ta)

Rektor


Tilforordnet ved bestyrelsen

Anne Marie Louise Haase (amh)

Regnskabschef


Træffetider: onsdage og torsdage

Birthe Tandrup (bt)

Vicerektor


Tilforordnet ved bestyrelsen

Charlie Bo Hjorth Lee (cbl)

IT-chef

Jette Strand (js)

Teknisk ejendomsleder

Julie Højgaard (jh)

Underviser (lærer) i idræt og spansk


Uddannelsesleder

Karsten Nissen Pedersen (knp)

Studiecenterleder, webmaster. Ansvar for studiecenter, bogdepot, bibliotek, arkiv, hjemmeside.

Mads K. Christensen (mc)

Underviser (lærer) i matematik og mediefag


Uddannelsesleder

Morten Asbjørn Jensen (aj)

Underviser (lærer) i dansk og religion


Uddannelsesleder

Troels Vang Andersen (ta)

Rektor


Tilforordnet ved bestyrelsen

Anders Kahr-Højland (an)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag


Studievejleder

Christian Theilmann Møller (ct)

Underviser (lærer) i historie og idræt


Studievejleder

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi


Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Lisbeth Holm (lh)

Underviser (lærer) i dansk og samfundsfag


Studievejleder

Anette Munkholm (agm)

Studiekoordinator

Anne Marie Louise Haase (amh)

Regnskabschef


Træffetider: onsdage og torsdage

Charlie Bo Hjorth Lee (cbl)

IT-chef

Connie Ahn (coa)

Regnskabsmedarbejder

Finn S. Sørensen (fss)

Teknisk ejendomsmedarbejder

Jette Strand (js)

Teknisk ejendomsleder

Linda Schjøtt (lin)

Specialkonsulent

Lone Pedersen (lon)

Køkkenmedhjælper

Signe Johansen (sjo)

Køkkenmedhjælper

Tom Hartmann (tha)

Teknisk ejendomsmedarbejder


Vis lærere med disse fag

Michael Cramer Andersen (ma)

Underviser (lærer) i astronomi og fysik

Ann Mølgaard (md)

Underviser (lærer) i billedkunst, design og engelsk

Mette Tangaa-Andersen (me)

Underviser (lærer) i billedkunst, dansk, design og engelsk

Anders Liboriussen (li)

Underviser (lærer) i biologi, bioteknologi og kemi

Anne Holt Müller (hm)

Underviser (lærer) i biologi, bioteknologi og kemi

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie


Tillidsmand, medlem af bestyrelsen

Lea Lindstrøm (ll)

Underviser (lærer) i biologi og idræt

Nicolai Nielsen (nin)

Underviser (lærer) i biologi, kemi og bioteknologi

Anders Liboriussen (li)

Underviser (lærer) i biologi, bioteknologi og kemi

Anne Holt Müller (hm)

Underviser (lærer) i biologi, bioteknologi og kemi

Nicolai Nielsen (nin)

Underviser (lærer) i biologi, kemi og bioteknologi

Ann-Louise Ljungcrantz (al)

Underviser (lærer) i dansk, psykologi og religion

Birgitte Darger (bd)

Underviser (lærer) i dansk

Brian Pedersen (bp)

Underviser (lærer) i dansk og mediefag

Gitte Krogsgaard Andersen (ga)

Underviser (lærer) i dansk og psykologi

Ida Ellehammer Johansen (ij)

Underviser (lærer) i dansk og idræt

Jon Møller Johansen (jj)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Karin Fredslund Gade (kg)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Lars Lund (llu)

Underviser (lærer) i dansk og samfundsfag

Lisbeth Holm (lh)

Underviser (lærer) i dansk og samfundsfag


Studievejleder

Louise Torp-Pedersen Jensen (lp)

Underviser (lærer) i dansk, fransk og latin

Marie Louise Sørensen (ls)

Underviser (lærer) i dansk, filosofi, latin og oldtidskundskab.


Eksamensinspektor for skriftlig eksamen

Mette Tangaa-Andersen (me)

Underviser (lærer) i billedkunst, dansk, design og engelsk

Morten Asbjørn Jensen (aj)

Underviser (lærer) i dansk og religion


Uddannelsesleder

Nanna Vesterdorf (nv)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Signe Riis Petersen (rp)

Underviser (lærer) i dansk og tysk

Simon Bredal Juul (bj)

Underviser (lærer) i dansk, mediefag, musik

Søren Rathje (sr)

Underviser (lærer) i dansk og filosofi

Søren Sølvhøj Skovby (sss)

Underviser (lærer) i dansk og naturgeografi

Trine Risbo Jessen (tj)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Ann Mølgaard (md)

Underviser (lærer) i billedkunst, design og engelsk

Mette Tangaa-Andersen (me)

Underviser (lærer) i billedkunst, dansk, design og engelsk

Astrid von der Ohe (ao)

Underviser (lærer) i dramatik og tysk

Ann Mølgaard (md)

Underviser (lærer) i billedkunst, design og engelsk

Anne Martinussen (mt)

Underviser (lærer) i engelsk og historie

Cecilie Mayer (cm)

Underviser (lærer) i engelsk og idræt

Christine Frank Nielsen (cn)

Underviser (lærer) i engelsk, latin og oldtidskundskab

Gorm Gunnarsen (gg)

Underviser (lærer) i engelsk og historie

Inger Møller Kerstens (im)

Underviser (lærer) i engelsk og samfundsfag

Jon Møller Johansen (jj)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Karin Fredslund Gade (kg)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Katri Bügel Jørgensen (kj)

Underviser (lærer) i engelsk, latin og oldtidskundskab

Lene Nørholm Jakobsen (lj)

Underviser (lærer) i engelsk og tysk

Lise Grosbøll-Touborg (lt)

Underviser (lærer) i engelsk og psykologi

Mette Tangaa-Andersen (me)

Underviser (lærer) i billedkunst, dansk, design og engelsk

Nanna Vesterdorf (nv)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Sigrid Østergaard (si)

Underviser (lærer) i engelsk og spansk

Trine Risbo Jessen (tj)

Underviser (lærer) i dansk og engelsk

Claus Larsen (cl)

Underviser (lærer) i filosofi, idræt og matematik


Kursusleder

Jesper Thrane (je)

Underviser (lærer) i filosofi, matematik og samfundsfag

Marie Louise Sørensen (ls)

Underviser (lærer) i dansk, filosofi, latin og oldtidskundskab.


Eksamensinspektor for skriftlig eksamen

Søren Rathje (sr)

Underviser (lærer) i dansk og filosofi

Helle Nørgaard (hn)

Underviser (lærer) i fransk og idræt

Katja Døssing (kd)

Underviser (lærer) i fransk

Louise Torp-Pedersen Jensen (lp)

Underviser (lærer) i dansk, fransk og latin

Henrik Bang (hb)

Underviser (lærer) i fysik og matematik

Mads Kristian Dall Petersen (mp)

Underviser (lærer) i fysik og historie

Mette Marie-Louise Grage (mg)

Underviser (lærer) i fysik og matematik

Michael Bjerngaard (mbj)

Underviser (lærer) i fysik

Michael Cramer Andersen (ma)

Underviser (lærer) i astronomi og fysik

Uwe Timm (ut)

Underviser (lærer) i fysik og matematik

Anders Kahr-Højland (an)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag


Studievejleder

Anja Wilkens (aw)

Underviser (lærer) i historie og spansk

Anne Martinussen (mt)

Underviser (lærer) i engelsk og historie

Casper Bukh (cb)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag

Christian Theilmann Møller (ct)

Underviser (lærer) i historie og idræt


Studievejleder

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie


Tillidsmand, medlem af bestyrelsen

Gorm Gunnarsen (gg)

Underviser (lærer) i engelsk og historie

Kristian Gustavussen (gu)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag

Lars Christiansen (lc)

Underviser (lærer) i historie og tysk

Mads Kristian Dall Petersen (mp)

Underviser (lærer) i fysik og historie

Nikolaj Lerbæk Pedersen (np)

Underviser (lærer) i idræt og historie

Sebastian Lang-Jensen (sj)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag

Valdemar Kølle (vk)

Underviser (lærer) i historie og idræt

Cecilie Mayer (cm)

Underviser (lærer) i engelsk og idræt

Christel Schilling Ostenfeld (cso)

Underviser (lærer) i idræt

Christian Theilmann Møller (ct)

Underviser (lærer) i historie og idræt


Studievejleder

Claus Larsen (cl)

Underviser (lærer) i filosofi, idræt og matematik


Kursusleder

Gerda Munch Kofoed (gk)

Underviser (lærer) i idræt og musik

Hanne Thomsen (ht)

Underviser (lærer) i idræt, kemi og matematik

Helle Nørgaard (hn)

Underviser (lærer) i fransk og idræt

Ida Ellehammer Johansen (ij)

Underviser (lærer) i dansk og idræt

Jacob Kresten Pedersen (jk)

Underviser (lærer) i idræt og samfundsfag

Jesper Kristian Petersen (pe)

Underviser (lærer) i idræt og naturgeografi

Julie Højgaard (jh)

Underviser (lærer) i idræt og spansk


Uddannelsesleder

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi


Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Lea Lindstrøm (ll)

Underviser (lærer) i biologi og idræt

Lisbeth Kristensen (lkr)

Underviser (lærer) i fransk og idræt.  

Maja Hornstrup Jakobsen (mja)

Underviser (lærer) i idræt og religion

Nicolai Lynggaard Boll (nb)

Underviser (lærer) i idræt, matematik og samfundsfag

Nikolaj Lerbæk Pedersen (np)

Underviser (lærer) i idræt og historie

Nina Diabelez Andersen (nj)

Underviser (lærer) i idræt og spansk

Valdemar Kølle (vk)

Underviser (lærer) i historie og idræt

Anders Liboriussen (li)

Underviser (lærer) i biologi, bioteknologi og kemi

Anne Holt Müller (hm)

Underviser (lærer) i biologi, bioteknologi og kemi

Benny Mogensen (bm)

Underviser (lærer) i kemi og matematik

Betül Asar (bea)

Underviser (lærer) i kemi

Hanne Thomsen (ht)

Underviser (lærer) i idræt, kemi og matematik

Nicolai Nielsen (nin)

Underviser (lærer) i biologi, kemi og bioteknologi

Christine Frank Nielsen (cn)

Underviser (lærer) i engelsk, latin og oldtidskundskab

Katri Bügel Jørgensen (kj)

Underviser (lærer) i engelsk, latin og oldtidskundskab

Louise Torp-Pedersen Jensen (lp)

Underviser (lærer) i dansk, fransk og latin

Marie Louise Sørensen (ls)

Underviser (lærer) i dansk, filosofi, latin og oldtidskundskab.


Eksamensinspektor for skriftlig eksamen

Asker Friis Bach (afb)

Underviser (lærer) i matematik

Benny Mogensen (bm)

Underviser (lærer) i kemi og matematik

Claus Larsen (cl)

Underviser (lærer) i filosofi, idræt og matematik


Kursusleder

Hanne Thomsen (ht)

Underviser (lærer) i idræt, kemi og matematik

Henrik Bang (hb)

Underviser (lærer) i fysik og matematik

Jesper Thrane (je)

Underviser (lærer) i filosofi, matematik og samfundsfag

Mads K. Christensen (mc)

Underviser (lærer) i matematik og mediefag


Uddannelsesleder

Mads Wulff (mw)

Underviser (lærer) i matematik

Maria Pelle Jart (pj)

Underviser (lærer) i matematik og musik

Maryam Azadegan (az)

Underviser (lærer) i matematik

Mette Marie-Louise Grage (mg)

Underviser (lærer) i fysik og matematik

Nicolai Lynggaard Boll (nb)

Underviser (lærer) i idræt, matematik og samfundsfag

Uwe Timm (ut)

Underviser (lærer) i fysik og matematik

Brian Pedersen (bp)

Underviser (lærer) i dansk og mediefag

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi


Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Mads K. Christensen (mc)

Underviser (lærer) i matematik og mediefag


Uddannelsesleder

Simon Bredal Juul (bj)

Underviser (lærer) i dansk, mediefag, musik

Gerda Munch Kofoed (gk)

Underviser (lærer) i idræt og musik

Maria Pelle Jart (pj)

Underviser (lærer) i matematik og musik

Mette Lundby Lønsted (ml)

Underviser (lærer) i musik og religion

Simon Bredal Juul (bj)

Underviser (lærer) i dansk, mediefag, musik

Elisabeth Ganderup (er)

Underviser (lærer) i naturgeografi

Jesper Kristian Petersen (pe)

Underviser (lærer) i idræt og naturgeografi

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi


Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Søren Sølvhøj Skovby (sss)

Underviser (lærer) i dansk og naturgeografi

Tina Redana Olesen (to)

Underviser (lærer) i naturgeografi og spansk

Anna Sofie Schjødt Ahlén (as)

Underviser (lærer) i oldtidskundskab

Christine Frank Nielsen (cn)

Underviser (lærer) i engelsk, latin og oldtidskundskab

Katri Bügel Jørgensen (kj)

Underviser (lærer) i engelsk, latin og oldtidskundskab

Marie Louise Sørensen (ls)

Underviser (lærer) i dansk, filosofi, latin og oldtidskundskab.


Eksamensinspektor for skriftlig eksamen

Ann-Louise Ljungcrantz (al)

Underviser (lærer) i dansk, psykologi og religion

Gitte Krogsgaard Andersen (ga)

Underviser (lærer) i dansk og psykologi

Lise Grosbøll-Touborg (lt)

Underviser (lærer) i engelsk og psykologi

Søren Engberg Jensen (se)

Underviser (lærer) i psykologi og samfundsfag

Ann-Louise Ljungcrantz (al)

Underviser (lærer) i dansk, psykologi og religion

Maja Hornstrup Jakobsen (mja)

Underviser (lærer) i idræt og religion

Mette Lundby Lønsted (ml)

Underviser (lærer) i musik og religion

Morten Asbjørn Jensen (aj)

Underviser (lærer) i dansk og religion


Uddannelsesleder

Anders Kahr-Højland (an)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag


Studievejleder

Anna Ramskov Balch (ar)

Underviser (lærer) i samfundsfag

Casper Bukh (cb)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag

Inger Møller Kerstens (im)

Underviser (lærer) i engelsk og samfundsfag

Jacob Kresten Pedersen (jk)

Underviser (lærer) i idræt og samfundsfag

Jesper Thrane (je)

Underviser (lærer) i filosofi, matematik og samfundsfag

Kristian Gustavussen (gu)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag

Lars Lund (llu)

Underviser (lærer) i dansk og samfundsfag

Lisbeth Holm (lh)

Underviser (lærer) i dansk og samfundsfag


Studievejleder

Nicolai Lynggaard Boll (nb)

Underviser (lærer) i idræt, matematik og samfundsfag

Sebastian Lang-Jensen (sj)

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag

Søren Engberg Jensen (se)

Underviser (lærer) i psykologi og samfundsfag

Anja Wilkens (aw)

Underviser (lærer) i historie og spansk

Julie Højgaard (jh)

Underviser (lærer) i idræt og spansk


Uddannelsesleder

Nina Diabelez Andersen (nj)

Underviser (lærer) i idræt og spansk

Sigrid Østergaard (si)

Underviser (lærer) i engelsk og spansk

Silvia Becerra Bascuñán (sb)

Underviser (lærer) i spansk

Tina Redana Olesen (to)

Underviser (lærer) i naturgeografi og spansk

Astrid von der Ohe (ao)

Underviser (lærer) i dramatik og tysk

Lars Christiansen (lc)

Underviser (lærer) i historie og tysk

Lene Nørholm Jakobsen (lj)

Underviser (lærer) i engelsk og tysk

Signe Riis Petersen (rp)

Underviser (lærer) i dansk og tysk

Stina Andersen (sa)

Underviser (lærer) i tysk

Medarbejdere – sideboks test