CG – før og nu

For tidligere elever - og interesserede

CGs hjemmeside omhandler hovedsageligt nutidens CG. På siden beretter vi om om hverdagen på CG, og vi søger at besvare de spørgsmål, som opstår som konsekvens af hverdagslivet på CG.

Men CG har også en historie, og det er den historie, vi fokuserer på i denne del af hjemmesiden. Vi har, af mangel på bedre, valgt betegnelsen “alumni”.

Når man forlader CG, indebærer det ikke nødvendigvis, at navnestrengen er endegyldigt klippet over. Der kan både være praktiske og sentimentale grunde til, at man er kommet til at tænke på CG.

Eksamensbeviser og -data

Måske har du mistet dit eksamensbevis? Det kan være, at du er nødt til at dokumentere din CG tid.

Fra 2004 og frem kan du finde dine eksamensdata, fx studentereksamensbevis, i kompetencedatabasen (åbner i nyt vindue).

Vi havde tidligere data helt tilbage fra før CG blev til CG. De ældste karakterlister, vi har i vores arkiv, er fra 1922. Størstesparten af data (til og med 2010) er nu pligtafleveret til Københavns Stadsarkiv og Statens Arkiver. Vi hjælper dig dog gerne med at komme videre, selv når vi ikke ligger inde med dine data. Vi har en omfattende registrant over pligtafleverede data, så vi kan hjælpe dig ift. en arkivforespørgsel til Statens Arkiver / Københavns Stadsarkiv.

Lovmæssigt er vi forpligtede til at bevare dine eksamensdata i 30 år, men vi har, som nævnt bevaret alle sådanne data.

Hvis du har brug for fx eksamensdata, så skal du sende en mail til vores hovedpostkasse, cg@cg-gym.dk. Vi skal vide noget om dig:

  1. Vi skal vide, hvad du hedder (dit fulde navn) – og har du skiftet navn, siden du gik på CG, skal vi vide hvad du hed dengang.
  2. Vi skal vide, hvilken klasse (bogstav) du gik i, og hvornår du blev student. Hvis du ikke blev student, skal vi vide, hvornår du gik på CG.
  3. Vi skal kende din fødselsdato IKKE dit CPR nummer (i de sjældne tilfælde vi skal bruge dit CPR-nummer, beder vi om det.).

Når vi har udskrevet dine eksamensdata fra eksamensprotokollen, bekræfter vi udskriften, skanner den og udsender den i e-boks.

“Gammel elev” – café for tidligere elever

Måske får du lyst til at mødes med dine gamle CGkammerater, f.eks. til vores årlige “gammel elev café” Vi annoncerer på denne hjemmeside og sociale medier, fx har vi en gruppe for tidligere CGere på facebook.

Der er i øvrigt en tradition, at nogle gamle jubilarer møder op til translokationen og fremviser deres studenterhuer – de (både jubilarer og huer) har ofte mange år på bagen.

Klassebilleder

Måske har du lyst til at se et gammelt klassebillede. Der er flere gode grunde (fx persondatabeskyttelse) til, at vi ikke har klassebilleder liggende offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. Langt de fleste ældre klassebilleder (til og med 2010) befinder sig nu på Statens Arkiver (/ Københavns Stadsarkiv).

Har vi dit klassebillede liggende, kan vi med en del forbehold fremsende det på anmodning. Generelt vil vi gerne hjælpe, fx hvis man vil samle sin gamle klasse. Men desværre har persondataforordningen og pligtafleveringsbestemmelserne gjort det markant vanskeligere for os at hjælpe. Vi vil dog naturligvis prøve at hjælpe.

Legatmodtagere

På CG har vi egentlig ikke nogen stor tradition for at uddele legater. Vores legater er få og ikke synderligt store. Men legaterne har stor symbolværdi og rækker langt ud over deres værdi. Legaterne går til elever, der på forskellig vis har bidraget til at holde CGs værdier i hævd.

CGs historie

Dertil har vi brug for skabe en fortælling om os selv over tid. Vi vil gerne fortælle om skolens historie i tekst og billeder. I disse tider er der (helt rimeligt) stort fokus på personhenførbare data (fx billeder), og det har gjort det vanskeligt for os at fortælle vores historie. Vi arbejder på at finde en model, der tillader os at fortælle vores righoldige historie. 2024 forventer vi at udgive en jubilæumsbog – for at markere CGs første 100 år på Christianshavn.

Legater

På CG uddeler vi hvert år legater i forbindelse med translokationen, dagen hvor vi siger farvel til en årgang CG studenter.

På denne side omtaler vi legaterne

På CG anser vi fællesskabet som noget centralt. Men fællesskabet kan sagtens udgøre afsættet for individuelle præstationer, der er lidt ud over det sædvanlige. Med legaterne søger vi at anerkende nogle af de præstationer, som styrker fællesskabsfølelsen i en eller anden forstand.

Selvom uddelingen sker i CG regi, er det ikke CG, der står bag legaterne.

  • Bag Jørgen Klinth-Jensens legat står en, nu afdød, tidligere elev
  • Rektor Bøgh (afdød tidligere rektor) har lagt navn til et legat med samme navn.

Der har gennem årene eksisteret enkelte andre legater, som er blevet uddelt i kortere eller længere tid.