Studiecenter

Et centralt punkt på CG

På Christianshavns Gymnasium er studiecenteret en ressource, du, som elev, kan trække på i hverdagen. Studiecenteret løser forskelligartede opgaver, derunder tre som er direkte rettet mod CGs elever:

  • biblioteksbetjening
  • undervisning i informationskompetence
  • bogudlevering og -aflevering

Derudover er studiecenteret et sted, hvor man kan sidde og forberede sig eller lave gruppearbejde. Der er selvfølgelig borde og stole, men også printere og kopimaskine.

Biblioteksbetjening: I studiecenteret er der adgang til litteratur, der er relevant for opgaveskrivning. Der er adgang til en vifte af databaser men også til bibliotekssamlingen på godt 10.000 bøger. Det er værktøjerne i forhold til opgaveskrivning, og studiecenteret stiller dem til rådighed. Hvis studiecenteret ikke selv har det fornødne, så er der hjælp til at komme videre.

Undervisning: Studiecenteret står for undervisningen i informationskompetence, med fokus på opgaveskrivning. Det er en pointe, at der er forskellige veje til viden, Internettet, bøger mv. Valget af vej påvirker resultatet. Det er vigtigt at træffe gode beslutninger i valget mellem de forskelligartede kilder, f.eks. bøger, tidsskrifter, aviser, som kan bruges i opgaver. Eleverne hører også om arbejdet med at lave referencer og litteraturlister og bliver præsenteret for hjælpeværktøjer, der understøtter dette vigtige arbejde. Vigtigheden skyldes, at anklager om plagiat ofte kan føres tilbage til, at eleverne ikke tydeligt får angivet, at de benytter sig af andres arbejde i egne opgaver.

Bogudlevering og bogaflevering:

Studiecenteret løser en opgave, som gør, at man faktisk slet ikke kan undgå det, når man er elev på CG! De bøger, der udleveres til brug i undervisningen, skal nemlig afleveres i studiecenteret.

Taskebøger: De bøger, som udleveres til brug for undervisningen, stammer fra bogdepotet, som ligger i studiecenteret. Bøgerne udleveres i timerne af lærerne. Bøger, der ikke er udleveret f.eks. på grund af sygdom, afhentes i studiecenteret.

Elever kan se en oversigt over de bøger, de har fået udleveret. Det sker i bogdepotsystemet Webboss (adgang via lænken “BOGDEPOT: Se hvad du har af bøger – og hvad du mangler at aflevere!”, som ligger under aktuel information på den enkelte elevs lectio-forside). For at se status skal man søge sig frem. Hvis en titel er rød, så er bogen hjemkaldt.

Biblioteksbøger: Lånes og afleveres i studiecenteret. Bibliotekets samling af bøger ses i biblioteksystemet Reindex.

Kurser i litteratursøgning

I tilgift til det, du kan bruge studiecenteret på CG til, så arrangerer Københavns Biblioteker en række åbne workshops i litteratursøgning, typisk når bibliotekerne opdager, at der er elever, f.eks. fra CG, der er i gang med en større opgave. Workshops afvikles på forskellige dage på forskellige filialer og annonceres på bibliotekerne hjemmeside. Bibliotekerne har også en fast side med tilbud rettet mod uddannelsessøgende

Placering, åbningstider og kontakt

Hvornår?: Åbningstiderne er som udgangspunkt 10.00-15.00 alle de dage, hvor skolen er åben. Der er dog en del afvigelser på grund af møder mm. Afvigelser ses i studiecenterlederens kalender. Den relevante ugekalender ses i vores kalendersystem, lectio. Hvis du kommer udefra, er det en god idé, hvis du på forhånd undersøger, hvorvidt der er afvigelser.

Hvor?: Studiecenteret er placeret i stueetagen af Christianshavns Gymnasiums anneksbygning (med kælenavnet “Fabrikken”). Fabrikken har adressen Prinsessegade 62 og ligger på modsatte side af Prinsessegade i forhold til hovedbygningen.

Kontakt: Studiecenteret konktaktes ved at kontakte studiecenterlederen, se højre spalte på denne side.