Klasserne

Årgange og klasser - og deres dokumenter

På denne side finder du de dokumenter, der knytter sig til den enkelte årgang og, i visse tilfælde, enkelte klasser. Siden er opdelt i tre afsnit – efter årgang. Den enkelte årgang er navngivet, så det fremgår, hvornår eleverne på årgangen er startet på CG, og hvornår de bliver studenter. Hvis der er underafsnit, som knytter sig til enkelte klasser, ligger de under årgangen. Klasserne er navngivet med startår efterfulgt af klassens bogstav, fx a.

Årgang 2023-2026

Årgang 2022-2025