Værdier på CG

Skolesyn og værdier

Hverken faglighed eller demokrati er fastlagte og veldefinerede størrelser. De er idealer eller mål som hele tiden skal gøres vedkommende, diskuteres og praktiseres af alle på skolen. At realisere disse mål opfatter vi både på det almene og det personlige plan som skolens egentlige dannelsesopgave.

Vores demokratiske ideal indebærer, at ethvert menneske har ret til at bestemme over forhold, der har betydning for hans eller hendes liv. Når der skal tages beslutninger, må der derfor i størst muligt omfang tages hensyn til alle involverede, alle skal have mulighed for at præge beslutningerne.

På Christianshavns Gymnasium er vi derfor forpligtede til hele tiden at spørge os selv: Hvem tager beslutningerne? Hvordan tages de? Og Hvad er genstand for fælles beslutning? Vores beslutninger skal være gennemsigtige.

Vi ønsker en ånd, et miljø præget af samtaler, hvor man opsøger og respekterer viden og indsigt, fremfører sine argumenter, lytter til og kritiserer andres argumenter.

Det forudsætter gensidig tillid, opmærksomhed og fordomsfrihed.

Vores faglige ideal indebærer, at såvel faglig viden og faglige kompetencer som faglig fordybelse og fagligt samspil er nødvendige for et seriøst og kvalificeret arbejde med natur, mennesker og samfund. Vi ønsker, at vores elever udvikler sig til studerende. At de får lyst til og forudsætninger for videre studier.

Vi mener, at ligeværd og selvværd er hinandens forudsætninger og at den enkeltes ansvar for sig selv ikke kan eller bør adskilles fra ansvaret for fællesskabet.

Vi mener således, at faglighed og demokrati hænger sammen med dannelse: medindflydelse højner fagligheden, faglighed er forudsætningen for et levende og kvalificeret demokrati, og den enkeltes dannelse og udvikling er intimt forbundet med andres. Dannelse er opmærksomhed over for andre mennesker, men også over for kulturer, undervisning og fag.