Værdier på CG

Hverken faglighed eller demokrati er fastlagte og veldefinerede størrelser. De er idealer eller mål som hele tiden skal gøres vedkommende, diskuteres og praktiseres af alle på skolen. At realisere disse mål opfatter vi både på det almene og det personlige plan som skolens egentlige dannelsesopgave. Vores demokratiske ideal indebærer, at ethvert menneske har ret til […]

Læs mere

Elevråd

CG har selvfølgelig et elevråd. Der en mangeårig tradition for, at elevrådet er velfungerende – ikke kun til glæde og gavn for eleverne men til glæde og gavn for CG i sin helhed. Det daglige arbejde organiseres via lectio og Elevrådet på CGs facebookside. Ud over den formelle struktur findes der et vildnis af elevudvalg, […]

Læs mere