Værdier på CG

Hverken faglighed eller demokrati er fastlagte og veldefinerede størrelser. De er idealer eller mål som hele tiden skal gøres vedkommende, diskuteres og praktiseres af alle på skolen. At realisere disse mål opfatter vi både på det almene og det personlige plan som skolens egentlige dannelsesopgave. Vores demokratiske ideal indebærer, at ethvert menneske har ret til […]

Læs mere