Tag: karakterer

Karakterer

Karaktergennemsnit Hvis CG skal vurderes i på basis af en studenterårgang, kan man fx vælge at udtrykke det i et enkelt tal, nemlig karaktergennemsnittet for årgangen i dens helhed. Hvis du søger at vurdere, hvorvidt CG er det rigtige gymnasievalg, så kan du selvfølgelig vælge at tage afsæt i netop dette tal. Det er i øvrigt… Læs mere »

Karakterer og eksamen

NB: Det der står på denne side og CGs eksamenssider er kun delvist gældende for skoleåret 2019/20. I de tilfælde, hvor covid-nødbekendtgørelser og andre officielle covid-relaterede retningslinjer er i strid med disse regler, er det covid-bekendtgørelser og -retningslinjer, der er gældende. Alle elever og lærere informeres internt (lectio, mail o.lign.) om, hvilke regler, der er… Læs mere »

Forældrehjørnet

Her er links til flere af de emner, der erfaringsmæssigt efterspørges af forældre. Emnerne er alle uddybet andre steder på hjemmesiden. Forældremøder og -konsultationer I starten af december er der møde for forældre og elever i alle 1.g-studieretningsklasser. Ved den lejlighed er der mulighed for at høre om undervisningen i de forskellige fag, møde teamlærerne… Læs mere »