Tag: fravær

Fravær

Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (BEK nr 1212 af 11/10/2018)  er i god tråd med, at vi på CG gennem en årrække har søgt at nedbringe et fravær, der har ligget – og stadig ligger – i den høje ende. Det gælder såvel det generelle fravær som skriftligt fravær. Bekendtgørelsens vedtagelse… Læs mere »

Dokumentation

Dokumentationen understøtter at du, på udvalgte områder, kan se, hvordan CG klarer sig. Man da alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er underlagt samme krav, understøtter dokumentationen samtidig, at du kan sammenligne på tværs af institutioner. Uddannelsesudbud Aktuelle uddannelser, overordnet uddannelsesmål, studieretninger, fagudbud – også valgfag (herunder mål og indhold for det enkelte fag), studieplaner, læseplaner. Gennemgangen er… Læs mere »

Forældrehjørnet

Her er links til flere af de emner, der erfaringsmæssigt efterspørges af forældre. Emnerne er alle uddybet andre steder på hjemmesiden. Forældremøder og -konsultationer I starten af december er der møde for forældre og elever i alle 1.g-studieretningsklasser. Ved den lejlighed er der mulighed for at høre om undervisningen i de forskellige fag, møde teamlærerne… Læs mere »