Tag: forældremøder

Forældreaften på CG

Vi inviterer nu alle forældre og elever til “forældremøde” på CG. Møderne foregår over to aftener opdelt i klasser: Onsdag den 29. nov. kl. 19.30 for 1a, 1b, 1c og 1d Mandag den 4. dec. kl. 19.30 for 1e, 1j, 1n, 1x og 1y Forældremøderne er planlagt så aftenen starter fælles i kantinen, Prinsessegade 62,… Læs mere »

Forældrehjørnet

Her er links til flere af de emner, der erfaringsmæssigt efterspørges af forældre. Emnerne er alle uddybet andre steder på hjemmesiden. Forældremøder og -konsultationer I starten af december er der møde for forældre og elever i alle 1.g-studieretningsklasser. Ved den lejlighed er der mulighed for at høre om undervisningen i de forskellige fag, møde teamlærerne… Læs mere »