Forældremøder i december

CG inviterer elever og forældre i 1.g til

forældremøder på gymnasiet onsdag d. 7. december

Forældremødet bliver afholdt på to forskellige tidspunkter, opdelt i klasser:

Kl. 17-18.30 klasserne 1d (lærerværelse), 1j (lokale 74), 1m (lok. 22 – musik), 1x (Pigesal), 1y (Studiecenter)

Kl. 19-20.30 klasserne 1a (lærerværelse), 1b (Pigesal), 1e (Studiecenter), 1k (lokale 74), 1n (lok. 22 – musik)

Arrangementet foregår klassevis under ledelse af klassens to teamkoordinatorer og med besøg af rektor Troels Vang Andersen samt af klassens studievejleder og uddannelsesleder. Vi vil fortælle om hverdagen på Christianshavns Gymnasium, om årets gang i 1.g, om hvordan det går i klasserne, om planer for dem samt om andre forhold af betydning for samarbejdet. Der vil også blive rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Der er tilmelding via en blanket alle 1.g-elever får udleveret, og invitation er yderligere sendt til alle elever og forældre i e-boks. I bedes selv medbringe kaffe/te.