Valg af studieretning

Studieretningsvalgprocessen i grundforløbet 2023

Dette er det samme indhold som i brev, der er udsendt til alle GF-elever og deres forældre. Nederst i nyheden er der et link til studieretningsfolderen. Bemærk, at folderen ikke er 100% webtilgængelig. Ved spørgsmål, kontakt CG.

I slutningen af grundforløbet skal eleverne afgive ønsker om, hvilke studieretninger de gerne vil gå på efter grundforløbet. Nedenfor ses en oversigt over skolens aktiviteter, der leder frem mod dette valg.

Tabel: Forløb af processen
Tidspunkt Aktivitet
Uge 34-35 Uddannelseslederne orienterer i klasserne om CG´s studieretninger. Eleverne får udleveret en folder med oversigt over studieretningerne (folderen kan også ses på gymnasiets hjemmeside). Eleverne afgiver ønsker til, hvilke tre studieretninger de gerne vil introduceres til inden studieretningsvalget.
Uge 36Eleverne får introduktion til tre studieretninger. Det foregår mandag, tirsdag og fredag i 2.-3 modul.
Uge 37Uddannelseslederne orienterer igen om studieretningerne i klasserne. Eleverne udfylder et refleksionspapir med foreløbige studieretningsønsker. Dette skal danne baggrund for en samtale med studievejlederne i uge 38-39.
Uge 38-39Individuelle samtaler med klassens studievejleder .
Uge 40Endelige ønsker om studieretning afleveres i Lectio. Alle elever skal prioritere tre studieretningsønsker.
Uge 43Sidste uge i grundforløbsklasserne. Eleverne informeres om, hvilken studieretning de har fået. NV-eksamen (mundtlig eksamen i naturvidenskabeligt grundforløb).
Uge 44AP-eksamen (skriftlig eksamen i almen sprogforståelse). Eleverne starter i de nye studieretningsklasser.

Bemærkninger i forhold til folderens studieretningsoversigter

I oversigterne over studieretninger må vi af skemamæssige grunde tage forbehold for enkelte fags placering på årgangene.

De naturvidenskabelige fag på C-niveau kan også blive ændret i forbindelse med en evt. sammenlægning eller dublering af en studieretning.

Bemærk, at ved fordelingen af elever på studieretningerne prøver vi at imødekomme flest mulige ønsker, men man har ikke retskrav på at få opfyldt sit ønske om studieretning (jf. Gymnasieloven 2022, §20). For spansk gælder særlige forhold, da det automatisk er på A-niveau og på en række studieretninger således bliver 5. A-niveaufag.