Medarbejdere

Kontakt for mere info

Christianshavns Gymnasium
Prinsessegade 35
1422 København K
(+45) 43 29 03 00
cg@cg-gym.dk

Kontakt til enkelte ansatte, benyt initialer, fulgt af @cg-gym.dk

Personalepolitikker

På CG har vi en nedskreven personalepolitik på en lang række områder, f.eks.

  • Orlov og nedsat tid
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Sygdom
  • Klager over medarbejdere
  • Nyansatte og seniorer
  • Sociale klausuler
  • Løn
  • Rygning
  • Alkohol
  • Indkøb

Læs mere her: Personalepolitikker på CG (2015)

Print

Bestyrelsen

Niels Ploug

Bestyrelsesformand
Afdelingsdirektør for personstatistik

Benjamin Bilde Boelsmand

Medlem af bestyrelsen
Lektor på Slagelse Gymnasium

Katja Munch Thorsen

Medlem af bestyrelsen
Uddannelsesdirektør på KEA – Københavns Erhvervsakademi

Grete Bertelsen

Medlem af bestyrelsen
Prodekan for uddannelse på Københavns Universitet, Science Fakultetsdirektionen

Kim S. Paulsen

Medlem af bestyrelsen
Skoleleder på Lundehusskolen

Elliot Fonnesbæk Charrier

Medlem af bestyrelsen
Elevrepræsentant

Alma El Moutamid Glyholt

Medlem af bestyrelsen
Elevrepræsentant

Troels Vang Andersen (ta)

Rektor
Tilforordnet ved bestyrelsen

Birthe Tandrup (bt)

Vicerektor
Tilforordnet ved bestyrelsen

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie
Tillidsmand, Medlem af bestyrelsen

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi
Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen