Medarbejdere

Kontakt for mere info

Christianshavns Gymnasium
Prinsessegade 35
1422 København K
(+45) 43 29 03 00
cg@cg-gym.dk

Kontakt til enkelte ansatte, benyt initialer, fulgt af @cg-gym.dk

Personalepolitikker

På CG har vi en nedskreven personalepolitik på en lang række områder, f.eks.

  • Orlov og nedsat tid
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Sygdom
  • Klager over medarbejdere
  • Nyansatte og seniorer
  • Sociale klausuler
  • Løn
  • Rygning
  • Alkohol
  • Indkøb

Læs mere her: Personalepolitikker på CG (2015)

Print

Mediefag

Brian Pedersen (bp)

Underviser (lærer) i dansk og mediefag

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi
Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Mads K. Christensen (mc)

Underviser (lærer) i matematik og mediefag
Uddannelsesleder

Simon Bredal Juul (bj)

Underviser (lærer) i dansk, mediefag, musik