UDSKUDT – Forældremøder i 1g

I forlængelse af vores tidligere invitation til forældremøder i 1g (se nedenfor), har vi på CG besluttet, at vi udskyder forældremøderne til 21. april 2022.

Beslutningen er truffet som led i en gennemgang af de større arrangementer på CG i den nærmeste tid.

Beslutningen er begrundet i coronasituationen, men skal især ses i forhold til lokaleforholdene på CG – som er anderledes end på en del andre gymnasier. På CG har vi kun ganske få store lokaler og ikke nok til at hver klasse kan få et. Vi er ikke helt trygge ved at samle medlemmer fra 28 familier (typisk omkring 75 personer) i de lokaler, vi har, oven i købet tæt op til jul.

Derfor har vi flyttet mødet til 21. april 2022, hvor forårets komme forhåbentlig betyder, at situationen er forbedret.

I løbet af den kommende uge uddeler vi en infoseddel til alle 1g’ere og, i særdeleshed, forældrene til CGs 1.g’ere


1.g-forældremøde i december (udskudt til 21. april 2022)

CG inviterer elever og forældre i 1.g til forældremøde på gymnasiet onsdag d. 15. december (udskudt til 21. april 2022).

Forældremødet bliver afholdt på to forskellige tidspunkter, opdelt i klasser:

Kl. 17.00-18.30 mødes klasserne
1a på lærerværelset, 1e i pigesalen, 1j i studiecenteret, 1k i lokale 32 (biologi), 1m i lok 22 (musik)

Kl. 19.00-20.30 mødes klasserne
1b på lærerværelset, 1d i pigesalen, 1n i lokale 22 (musik), 1x i studiecenteret

Arrangementet foregår klassevis under ledelse af klassens to teamkoordinatorer og med besøg af rektor Troels Vang Andersen samt af klassens studievejleder og uddannelsesleder. Vi vil fortælle om hverdagen på Christianshavns Gymnasium, hvordan vi er kommet i gang, om overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, fra grundforløb til studieretningsforløb og om andre forhold af betydning for det fremtidige samarbejde. Der vil også blive rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Der er tilmelding via en blanket alle 1.g-elever har fået udleveret, og invitation er yderligere sendt til alle elever og forældre i e-boks.