Optagelsesregler 2022

Hvordan foregår optagelsesproceduren i 2022?

Nedenfor beskriver vi de nugældende regler for optagelse til skoleåret 2022-23. I løbet af foråret 2022 ændres optagelsesreglerne, og en ny optagelsesbekendtgørelse gældende for august 2023 forventes.

Hvis du ønsker at gå på Christianshavns Gymnasium, skal du søge optagelse via din skole. Seneste frist er altid den 1. marts. Du skal sende din elektroniske ansøgning via optagelse.dk og dine forældre, samt vejleder skal skrive under med digital signatur eller MitId. Elever der søger CG bliver fordelt af Region Hovedstadens Fordelingsudvalg. Fordelingen af elever på de søgte gymnasier foregår efter afstandsprincippet, dvs. afstand mellem din bopæl og gymnasiet. Beregningen af afstand foretages ud fra Google Maps, hvor der bruges den korteste afstand (af enten offentlig transport, cykel- eller gåafstand). Det er vigtigt, at du kontrollerer, at din folkeregisteradresse står korrekt registreret på din ansøgning. Vi kontrollerer alle adresseoplysninger og kontakter dig for yderligere dokumentation, hvis der er tvivl om din registrering.

Hvilke adgangskrav er der til gymnasiet?

Når du søger om optagelse i gymnasiet, bliver du vurderet ud fra Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse. Læs mere om de gældende regler nederst på siden.

Hvornår er der optagelsesprøver og samtaler?

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat af din folkeskole, skal du til en optagelsesprøve på gymnasiet. Du vil få et brev i din e-Boks, hvis du bliver indkaldt til optagelsesprøve eller samtale. For elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, vil optagelsesprøven forventes at blive afholdt i april 2022, datoen er endnu ikke udmeldt fra UVM.  For elever, der senere vurderes ikke-uddannelsesparate, vil der være optagelsesprøver i juni og en sygeprøve i august. Hvis du skal til en optagelsessamtale, vil du også få en indkaldelse via din e-Boks. For elever der går i 9.klasse på en prøvefri skole, skal du obligatorisk til en optagelsesprøve.

Hvornår får du svar?

I år får alle ansøgere svar om en reserveret plads på et gymnasium, hvor du kan optages, hvis du opfylder optagelsesreglerne. Du vil få svar om reservationen senest den 29. april 2022.

Hvis du skal på efterskole i 2022/23

Du skal ikke sende ansøgning til gymnasiet, hvis du skal på efterskole i skoleåret 2022/23.

Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning

Du skal kontakte din Uddannelsesvejleder hvis du går på en folkeskole eller efterskole. Hvis du er gået ud af skolen, kan du få vejledning på evejledning.dk. På evejledning.dk sidder vejledere klar til svar dag, aften og weekend på telefon, chat og mail.

Du er også velkommen til at kontakte CG, hvis du har specifikke spørgsmål til vores studieretninger eller andre forhold omkring vores skole.

Hvad står der i lovgivningen om optagelse i gymnasiet?

Når du søger om optagelse i gymnasiet, bliver du vurderet efter Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse.

Undervisningsministeriets regler er forklaret på Uddannelsesguiden.dk. Her kan du læse følgende om adgangskravene til de gymnasiale uddannelser. Nedenstående tekst er hentet direkte fra Uddannelsesguidens vejledninger.

For at blive optaget på stx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

*Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

  • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
    eller
  • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

For at blive optaget på stx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

*Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

  • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
    eller
  • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

I visse tilfælde har du mulighed for at forbedre dine karakterer fra 9. klasse ved prøverne i 10. klasse. Læs mere i artiklen om folkeskolens afgangseksamen.

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale på den skole, du har valgt som 1. prioritet. Herefter vurderer skolen, om du kan blive optaget.

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Gået ud af 9. klasse
Du kan opnå retskrav på optagelse til en 3-årig gymnasial uddannelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse mere end to år efter, du har afsluttet 9. klasse, eller hvis du ikke har opnået retskrav, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts.

Gået ud af 10. klasse
Du kan opnå retskrav på optagelse til en 3-årig gymnasial uddannelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse mere end et år efter, du har afsluttet 10. klasse, eller hvis du ikke har opnået retskrav, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts.

Hvis du skal på udlandsophold i 2022/2023

OBS: Nedenstående beskriver de nugældende regler, men en ændring i optagelsesbekendtgørelsen der afskaffer muligheden for at søge udskudt uddannelsesstart i forbindelse med uddannelsesophold, forventes vedtaget ultimo januar 2022.

Hvis du ved, at du vil tage en gymnasial uddannelse, men først ønsker at tilbringe et år i udlandet, er det både muligt at søge ind, før du rejser, og mens du er i udlandet. Du har retskrav på optagelse to år efter, du har afsluttet 9. klasse, og et år efter, du har afsluttet 10. klasse. Det betyder, at du har mulighed for at søge om optagelse på en gymnasial uddannelse på baggrund af dine resultater, mens du er i udlandet, hvis du opfylder adgangskravene.

Sådan søger du, inden du rejser

Hvis du ønsker at have retskrav og dermed være sikker på, at du har en plads på et gymnasium, når du kommer hjem fra dit udlandsophold, skal du søge ind på din gymnasiale uddannelse i direkte forlængelse af din 9. eller 10. klasse.

For at udskyde din studiestart kan du søge om orlov fra uddannelsen. Det kan du enten gøre samtidig med, at du søger ind via optagelse.dk, eller du kan vente med at søge orlov til, at du har modtaget et tilbud om en studieplads på et gymnasium.

Det kan være en fordel for dig at vente med at søge orlov til efter, at du har modtaget et tilbud om en studieplads. Fx hvis du ikke føler dig helt afklaret omkring dit valg, eller hvis du mangler den nødvendige dokumentation for dit udenlandske skoleophold inden ansøgningsfristen d. 1. marts.

Herefter er det op til rektor på det søgte gymnasium at afgøre, om du kan få orlov. Hvis du får orlov, betyder det, at du har en studieplads, når du vender hjem fra udlandet.

For at få godkendt orlov gælder følgende krav:

  • du skal aflevere dokumentation for optagelse på den udenlandske institution
  • gymnasiet skal vurdere, at det udenlandske uddannelsesophold vil dygtiggøre dig fagligt

Sådan søger du fra udlandet

Hvis du ønsker eller er nødt til at søge ind på gymnasiet, mens du er i udlandet, kræver det, at du har et MitID. Det kan du bestille på mitid.dk. Du skal have indsendt din ansøgning via optagelse.dk i det år, hvor du ønsker at starte på gymnasiet i august. Hvis du er under 18 år, skal en forælder eller værge underskrive ansøgningen digitalt. Det sker også med MitID og kræver ikke, at I fysisk sidder sammen.

Efter gymnasiet har modtaget din ansøgning, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Det er dit resultat ved optagelsesprøven og optagelsessamtalen, der afgør, om du bliver optaget. Læs mere i artiklen Optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser.

Besøg CG i januar 2022

CG holder virtuel orienteringsaften tirsdag den 18. januar 2022 fra kl. 19.30-22.30. Her kan du komme forbi og høre mere om vores skole og studieretninger, samt møde lærere og elever. Læs mere om orienteringsaften 2022.