CGs regler

CGs forventninger til daglig adfærd reguleres af studie- og ordensreglerne (gengivet her). Reglerne er mere end et formelt regelsæt, de beskriver også generelle forventninger f.eks. til klasserumskultur mm. I forlængelse heraf har CG derfor andre regler, der regulerer adfærden på enkelte områder samt en kommunikationsaftale, som beskriver rammer for og forventninger til kommunikationen mellem elever, […]

Læs mere

Alkohol, tobak og stoffer

Formål Gymnasiets politik omkring alkohol- og rygning og euforiserende stoffer skal medvirke til at: Skabe et attraktivt miljø for elever i studiemiljøet og ved arrangementer i og uden for gymnasiet Give eleverne et fornuftigt og kritisk forhold til alkohol Forebygge, at elever udvikler problemer med alkohol og andre rusmidler Tilbyde hjælp så tidligt som muligt […]

Læs mere