Engelsk – Spansk – Latin

Studieretningsbeskrivelse

Sproglige

  • Engelsk A, Fransk fortsætter A og samfundsfag B
  • Engelsk A, Tysk fortsætter A og samfundsfag B
  • Engelsk A, Spansk begynder A og latin C

Studieretningerne opfylder adgangskravene på de fleste erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, dog er der på nogle uddannelser krav om matematik på B-niveau. På universitetsuddannelserne opfylder de adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, mens de med matematik B som valgfag også opfylder kravene til de fleste samfundsvidenskabelige og merkantile universitetsuddannelser. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der vil beskæftige sig med engelsk og spansk på højeste niveau og med latin opnå forståelse for sproglige strukturer, sammenhæng mellem sprog og mellem sprog og kultur. Temaer der fx arbejdes med, er demokrati og diktatur, den spanske borgerkrig, kriminalitet og Cuba, der vil blive belyst gennem mange slags tekster og i en global sammenhæng. Kulturmøde, identitet og sprogindlæring står centralt i studieretningen, der har en fast udvekslingsaftale med et gymnasium i Berga i Spanien.

Valgmuligheder:

1.g:
• kunstnerisk fag (billedkunst, design, dramatik, mediefag, musik)

2.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, design, dramatik, filosofi, kemi, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, retorik)
• et valgfag på B-niveau (biologi, fysik, samfundsfag eller det kunstneriske fag fra 1.g)

3.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, filosofi, kemi, naturgeografi, psykologi, retorik)
• et valgfag på B-niveau (billedkunst, biologi, design, dramatik, fysik, latin, mediefag, musik, psykologi, religion, samfundsfag) eller et valgfag på A-niveau (matematik, samfundsfag).