Engelsk – Tysk – Samfundsfag

Studieretningsbeskrivelse

Sproglige

  • Engelsk A, fransk fortsætter A og samfundsfag B
  • Engelsk A, tysk fortsætter A og samfundsfag B
  • Engelsk A, spansk begynder A og latin C

Studieretningerne opfylder adgangskravene på de fleste erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, dog er der på nogle uddannelser krav om matematik på B-niveau. På universitetsuddannelserne opfylder de adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, mens de med matematik B som valgfag også opfylder kravene til de fleste samfundsvidenskabelige og merkantile universitetsuddannelser. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der vil beskæftige sig med engelsk og tysk på højeste niveau og med samfundsforhold, sproglige og kulturelle forhold i engelsk- og tysktalende lande. Temaer der fx arbejdes med, er storbyliv, ungdomskulturer, integration og politik, og vi fokuserer på mange forskellige former for litteratur, film, musik, billeder og medier. Det internationale perspektiv står centralt i studieretningen – studierejsen går til et engelsk- eller tysksproget land, og i 3.g tager vi på udvekslingsrejse til Flensborg og Hamborg.

Valgmuligheder:

1.g:
• kunstnerisk fag (billedkunst, design, dramatik, mediefag, musik)

2.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, biologi, design, dramatik, filosofi, latin, mediefag, musik, psykologi, retorik)

3.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, biologi, filosofi, psykologi, retorik)
• et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (fysik, kemi, naturgeografi). Hvis du har haft latin i 2.g og dermed har tre sprog, kan du ønske at udskifte det naturvidenskabelige fag på B-niveau med en række andre valgfag på B-niveau (billedkunst, design, dramatik, idræt, latin, mediefag, musik, religion) eller et valgfag på A-niveau (matematik eller samfundsfag)