Matematik – Bioteknologi – Fysik

Studieretningsbeskrivelse

Naturvidenskabelige studieretninger

  • Matematik A, fysik B og kemi B
  • Matematik A, bioteknologi A og fysik B
  • Biologi A, kemi B

Studieretningerne opfylder adgangskravene på erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt adgangskravene på de fleste naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Dog er der på enkelte uddannelser krav om fysik eller kemi på A- eller B-niveau og på de fleste naturvidenskabelige uddannelser matematik A. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der interesserer sig for biologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i naturvidenskab. I matematik er der bl.a. fokus på modellering, statistik og geometri. Fysik styrker både det eksperimentelle arbejde og anvendelsen af abstrakte modeller. I bioteknologi kan temaer som genetik og genteknologi, produktion af fødevarer og sundhed, miljø og økotoksikologi, fysiologi og produktion af lægemidler indgå. Forskellige kemiske metoder til måling og påvisning af stoffer anvendes. Det eksperimentelle arbejde er en fremtrædende arbejdsform, og vi tager på ekskursioner til virksomheder og universiteter.

Valgmuligheder:

1. g:
•  kunstnerisk fag (billedkunst, design, dramatik, mediefag, musik)
• andet fremmedsprog (tysk, fransk, spansk). Du har mulighed for at ønske spansk på A-niveau; det indebærer at du får 5 A-niveaufag, på forhånd har brugt dit valgfag på C-niveau i 3.g samt skal have 50 timers ekstra undervisning i dit gymnasieforløb.

2. g:
•  et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, design, dramatik, filosofi, latin, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, retorik)

3.g:
•  et valgfag på C-niveau (astronomi, filosofi, latin, naturgeografi, psykologi, retorik, (spansk A))