Matematik – Fysik – Kemi

Studieretningsbeskrivelse

Naturvidenskabelige studieretninger

  • Matematik A, fysik B og kemi B
  • Matematik A, bioteknologi A og fysik B
  • Biologi A, kemi B

Studieretningerne opfylder adgangskravene på erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt adgangskravene på de fleste naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Dog er der på enkelte uddannelser krav om fysik eller kemi på A- eller B-niveau og på de fleste naturvidenskabelige uddannelser matematik A. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der vil forstå fysiske og kemiske sammenhænge blandt andet gennem eksperimentelt arbejde og matematisk modellering, statistik og geometri. Temaer der fx arbejdes med, er partikelfysik, kvantefysik, kosmologi, astronomi, lægemiddelkemi, fødevarekemi, bæredygtig energiteknologi, lys og spektroskopi og global opvarmning. Vi besøger og samarbejder med virksomheder og videregående uddannelser som Niels Bohr Instituttet, DTU og Københavns Universitet, og vi deltager i matematikkonkurrencer og kemi- og fysikolympiader.

Valgmuligheder:

1.g:
• kunstnerisk fag (billedkunst, design, dramatik, mediefag, musik)
• andet fremmedsprog (tysk, fransk, spansk). Du kan ikke løfte tysk eller fransk til A-niveau på denne studieretning. Du har mulighed for at ønske spansk på A-niveau; det indebærer at du får 5 A-niveaufag, på forhånd har brugt dit valgfag på C-niveau i 3.g samt skal have 50 timers ekstra undervisning i dit gymnasieforløb.

2.g:
• ingen nye valgfag

3.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, design, dramatik, filosofi, latin, mediefag, musik, psykologi, retorik. (spansk A))
• et valgfag på A-niveau (fysik, kemi)