Musik – Engelsk

Studieretningsbeskrivelse

Kunstneriske

  • Musik A, engelsk A

Studieretningen opfylder adgangskravene på en række erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. På universitetsuddannelserne opfylder den adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, hvis 2. fremmedsprog afsluttes på A-niveau (begynder) eller B-niveau (fortsætter). Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der gerne vil arbejde med musik i dybden, både i teori og praksis, arbejde intensivt med engelsk sprog og kultur samt beskæftige sig med musik i en bredere kunstnerisk og kulturel, engelsksproget sammenhæng. Temaer der fx arbejdes med, er ungdoms-kulturelle udtryksformer som punk og hiphop, afroamerikanske musikformer som blues, jazz og soul og forskellige perioder inden for klassisk musik.

Studieretningen står ofte for musikalsk optræden på gymnasiet, tager på ekskursioner til koncertsteder i København og afvikler fællestimer, ligesom det er oplagt at inddrage et eller begge studieretningsfag i studierejsen.

Valgmuligheder:

1.g:
• andet fremmedsprog (tysk, fransk, spansk). Du har mulighed for at ønske spansk på A-niveau; det indebærer at du får 5 A-niveau fag, på forhånd har brugt dit valgfag på C-niveau i 3.g samt skal have 50 timers ekstra undervisning i dit gymnasieforløb.

2.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, design, dramatik, filosofi, kemi, mediefag, psykologi, retorik)

3.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, filosofi, kemi, psykologi, retorik, (spansk A))
• et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (biologi, fysik, naturgeografi)