Samfundsfag – Engelsk

Studieretningsbeskrivelse

Samfundsvidenskabelige

  • Samfundsfag A, matematik A
  • Samfundsfag A, engelsk A

Studieretningerne opfylder adgangskravene på nogle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Til langt de fleste samfundsvidenskabelige og merkantile universitetsuddannelser kræves matematik B. På universitetsuddannelserne opfylder de adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, hvis 2. fremmedsprog afsluttes på A- niveau (begynder) eller B-niveau (fortsætter). De kvalificerer ikke direkte til videregående uddannelser inden for det naturvidenskabelige og tekniske område, fx ingeniøruddannelser, medicin m.m. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der ønsker at få et indgående kendskab til engelsk som det globale samfunds hovedsprog, og som ønsker at arbejde med det globale samfund, bl.a. med fokus på samfundsforhold, sprog og identitet i engelsktalende områder. Temaer der fx arbejdes med, er kulturforståelse, storbyliv, internationale forhold, økonomi og politik.

Studieretningen giver gode muligheder for samarbejde med institutioner i nærområdet såvel som i engelsktalende lande, hvor fokus vil være at få indblik i kulturelle, politiske, historiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Valgmuligheder:

1.g:
•  kunstnerisk fag (billedkunst, design, dramatik, mediefag, musik)
•  andet fremmedsprog (tysk, fransk – på denne studieretning kan du ikke vælge spansk).

2.g:
•  et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, design, dramatik, filosofi, kemi, mediefag, musik, psykologi, retorik)

3.g:
•  et valgfag på C-niveau (astronomi, filosofi, kemi, psykologi, retorik
• et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (biologi/fysik/naturgeografi*)

*Hvis studieretningen fx dubleres, vil klasserne få forskellige naturvidenskabelige fag.