Biologi – Kemi

Studieretningsbeskrivelse

Naturvidenskabelige studieretninger

  • Matematik A, fysik B og kemi B
  • Matematik A, bioteknologi A og fysik B
  • Biologi A, kemi B

Studieretningerne opfylder adgangskravene på erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt adgangskravene på de fleste naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Dog er der på enkelte uddannelser krav om fysik eller kemi på A- eller B-niveau og på de fleste naturvidenskabelige uddannelser matematik A. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Denne studieretning henvender sig til elever der interesserer sig for biologiske og kemiske sammenhænge i naturvidenskab. I studieretningen kan fælles temaer som medicin og smerter, genetik og genteknologi, fødevarer og sundhed, miljø og økotoksikologi indgå. Vi vil bl.a. arbejde med bakterier og bakterielle sygdomme, ”tarmflora”, biodiversitet, fysiologi og produk-tion af lægemidler, spektroskopi og anvende forskellige kemiske metoder. Det eksperimentelle arbejde er centralt og omfatter kemiske, biologiske og bioteknologiske laboratorieforsøg på gymnasiet og på universiteter i Københavnsområdet, samt kemiske og biologiske undersøgelser i felten.

Valgmuligheder:

1.g:
• kunstnerisk fag (billedkunst, design, drama, mediefag, musik)
• andet fremmedsprog (tysk, fransk, spansk). Alle sprog kan løftes til A-niveau. Ønsker du spansk, har du på forhånd brugt dit valgfag på A-niveau i 3.g.

2.g:
• ingen nye valgfag

3.g:
• to valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, design, drama, filosofi, latin, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, retorik)
• et valgfag på A-niveau (fransk, kemi, matematik, spansk, tysk)

Struktur

Alle studieretninger består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november. Herefter starter studieretningsforløbet, der strækker sig over resten af de tre gymnasieår.

Grundforløbet, der er ens for alle CG´s studieretninger, består af undervisning i dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag, kunstnerisk fag, naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse samt af undervisning i nogle af de studieretningsfag CG udbyder. I slutningen af grundforløbet skal du vælge studieretning.

I grundforløbet indgår også et introforløb, en screening i matematik og en evalueringssamtale, hvis formål er at afdække dit faglige niveau og interesser og ønsker til videre uddannelse samt hjælpe dig med valg af studieretning.

De studieretningsfag du ser herunder er gældende.

Se vores folder der også forklarer mere om valg af studieretning