Tag: bestyrelse

Niels Ploug

Bestyrelsesformand Afdelingsdirektør for personstatistik

Katja Munch Thorsen

Medlem af bestyrelsen Uddannelsesdirektør på KEA – Københavns Erhvervsakademi

Grete Bertelsen

Medlem af bestyrelsen Prodekan for uddannelse på Københavns Universitet, Science Fakultetsdirektionen

Kim S. Paulsen

Medlem af bestyrelsen Skoleleder på Lundehusskolen

Birthe Tandrup (bt)

Vicerektor Tilforordnet ved bestyrelsen

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie Tillidsmand, Medlem af bestyrelsen

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Dokumentation

Dokumentationen understøtter at du, på udvalgte områder, kan se, hvordan CG klarer sig. Man da alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er underlagt samme krav, understøtter dokumentationen samtidig, at du kan sammenligne på tværs af institutioner. Uddannelsesudbud Aktuelle uddannelser, overordnet uddannelsesmål, studieretninger, fagudbud – også valgfag (herunder mål og indhold for det enkelte fag), studieplaner, læseplaner. Gennemgangen er… Læs mere »