Anette Dørge

Formand for CG’s bestyrelse Direktør i Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Læs mere

Jakob Harder

Medlem af bestyrelsen. Dekan, det lærerfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole.

Læs mere

Grete Bertelsen

Medlem af bestyrelsen Prodekan for uddannelse på Københavns Universitet, Science Fakultetsdirektionen

Læs mere

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Læs mere

Dokumentation

Dokumentationen understøtter, at du, på udvalgte områder, kan se, hvordan CG klarer sig. Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er underlagt samme krav, og derfor understøtter dokumentationen, at du kan sammenligne på tværs af institutioner.  Dokumentationen er organiseret tematisk: Nøgletal. Fravær – Karakterer. Kvalitet (Kvalitetsudviklingssystem. Evalueringsrapport. Evalueringsstrategi og evalueringer). Krise og -omsorgsplan – Antimobbestrategi – Miljøvurderinger. Uddannelsesudbud – […]

Læs mere