Jakob Harder

Medlem af bestyrelsen. Dekan, det lærerfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole.

Læs mere

Grete Bertelsen

Medlem af bestyrelsen Prodekan for uddannelse på Københavns Universitet, Science Fakultetsdirektionen

Læs mere

Dokumentation

Dokumentationen understøtter at du, på udvalgte områder, kan se, hvordan CG klarer sig. Man da alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er underlagt samme krav, understøtter dokumentationen samtidig, at du kan sammenligne på tværs af institutioner. Uddannelsesudbud Aktuelle uddannelser, overordnet uddannelsesmål, studieretninger, fagudbud – også valgfag (herunder mål og indhold for det enkelte fag), studieplaner, læseplaner. Gennemgangen er […]

Læs mere