CGs regler

CGs forventninger til daglig adfærd reguleres af studie- og ordensreglerne (gengivet her). Reglerne er mere end et formelt regelsæt, de beskriver også generelle forventninger f.eks. til klasserumskultur mm. I forlængelse heraf har CG derfor andre regler, der regulerer adfærden på enkelte områder samt en kommunikationsaftale, som beskriver rammer for og forventninger til kommunikationen mellem elever, […]

Læs mere

IT på CG

På CG indgår IT som en naturlig del af undervisningen, og det er nødvendigt, at du (medmindre du får andet at vide) altid har en computer (pc eller mac) med i skole. Når IT spiller så stor en rolle, har vi fokus på, at holde vores IT-tilbud og -infrastruktur up-to-date. Som elev på gymnasiet får […]

Læs mere