Forældrekonsultationer

Pga. Corona-situationen har vi besluttet at aflyse forældrekonsultationerne den 1. april. Hvis I har brug for at tale med en lærer, kan I skrive til skolens centrale mail: cg@cg-gym.dk. Elever kan selvfølgelig også skrive til lærerne på Lectio.

Læs mere