Tag: frivillig idræt

Badmintonsucces

Stående fra venstre: Anna ’Pedersen’ Seerup (2k), Jens ’Boe’ Hammer (1d), Julie ’Baun’ Roepstorff (3r), Signe ’Pedersen’ Heide (3r), Robert ’Fischer’ Thyssen (3r), Johan ’Gade’ Stærke-Balling. Siddende fra venstre: Mathias ’Mogensen’ Bøhrnsen (1d), Mathias ’Axelsen’ Hornbøll (3x), Linda ’Rytter Juhl’ Dzemaili (2k)

Livet som elev på CG er ikke nødvendigvis enten eller. Det er ikke givet, at man enten er i skole eller har fri. I gråzonen mellem skole og fri finder man bl.a. en række ekstra tilbud, herunder frivillig idræt. Idrætsgrenene skifter fra år til år, og dette skoleår har vi bl.a. haft frivillig idræt i… Læs mere »

Ekstra tilbud

Musik Der er adskillige musikalske begivenheder på CG i løbet af et skoleår. Nogle af dem udspringer af elevernes aktive musikudøvelse efter skoletid. CG-Koret Hver mandag eftermiddag er der kor for alle interesserede. Koret medvirker ved forskellige arrangementer i løbet af skoleåret: Efterårscafé, julekoncert, juleafslutning, orienteringsaften for kommende elever, forårskoncert, translokation samt diverse ad hoc-begivenheder…. Læs mere »