Tag: nøgletal

Nøgletal

Karakterer, Hvorhen?, Frafald, Fravær Undervisningsministeriet laver et “Overblik over gymnasiale uddannelser: nøgletalsvisning“, vælg “stx” under uddannelse, vælg derefter “Christianshavns Gymnasium” under afdeling. Klik på “vis overblik for  en institution”. Nogle af tallene gengives også på de undersider, vi henviser til fra denne side. Der kan til tider være mindre afvigelser, da tallene i ministeriets nøgletalsvisning… Læs mere »

Dokumentation

Dokumentationen understøtter at du, på udvalgte områder, kan se, hvordan CG klarer sig. Man da alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er underlagt samme krav, understøtter dokumentationen samtidig, at du kan sammenligne på tværs af institutioner. Uddannelsesudbud Aktuelle uddannelser, overordnet uddannelsesmål, studieretninger, fagudbud – også valgfag (herunder mål og indhold for det enkelte fag), studieplaner, læseplaner. Gennemgangen er… Læs mere »