Tag: samfundsfag-lærer

Anders Kahr-Højland (an)

Anders Kahr Højland An

Underviser (lærer) i historie og samfundsfag Studievejleder

Jesper Thrane (je)

Underviser (lærer) i filosofi, matematik og samfundsfag

Lisbeth Holm (lh)

Underviser (lærer) i dansk og samfundsfag Studievejleder