Tag: webmaster

Karsten Nissen Pedersen (knp)

Studiecenterleder, webmaster. Ansvar for studiecenter, bogdepot, bibliotek, arkiv, hjemmeside.