Nødundervisning af elever, som er hjemme pga. corona-situationen

På baggrund af undervisningsministerens brev til ungdomsuddannelserne den 11. september opstiller vi på CG følgende procedurer for elever, som er hjemme på grund af corona. Det kan være elever, som har corona-lignende symptomer, elever som afventer corona-testresultater eller elever som er i selvisolation fordi de selv eller deres nærmeste har COVID-19.

 

Kære elever

Ovenstående betyder, at I elever har krav på at kunne følge undervisningen virtuelt, mens I er hjemme med mistanke om corona. I praksis vil det være fuldstændigt uoverskueligt for læreren at holde styr på hvem der skal ringe, og hvem der skal ringes til. Derfor har vi besluttet følgende:

Når timen starter, skal I allerførst spritte hænder og borde af. Derefter vil læreren føre fravær – og nu skal I på banen. Det er nemlig den hjemsendte elevs respektive studiegrupper eller andre gode klassekammerater, der sørger for at:

1) ringe eleven op i Teams, så vedkommende vil deltage i timen ad denne kanal.

2) eller sørger for at sende noter og andre beskeder til eleven. I er nemlig gode kammerater. Bemærk at i så fald noteres eleven ikke ”til stede”, da vedkommende ikke deltager i timen.

Hvis der er flere elever hjemme, er det blevet foreslået (og afprøvet med rimelig succes) at der ringes op i Teams fra én pc/telefon (elevs, forstås) til gruppen af elever, så de er samlet på ét medie. Pc’en/telefonen skal stå hensigtsmæssigt i lokalet, mens læreren præsenterer dagens tema/gennemgår lektier.

Procedure for hjemsendte elever: Du vil blive ringet op i Teams af din studiegruppe/sidemakker.

  • Hvis du er ”bare” er hjemme og venter på test/testsvar/…, så svarer du på opkaldet og deltager i timen virtuelt og får ikke fravær. Der er naturligvis forventning om faglig deltagelse. Bemærk også, at da der er tale om undervisning skal du være ”undervisningsparat” dvs. at du er stået op, har fået tøj på osv. og sidder klar ligesom i timen. Ikke noget med at ligge i sengen med morgenhår eller dimse rundt og lave andre ting.
  • Hvis du ligger under dynen og er syg, så bliver du liggende og besvarer ikke opkaldet – og får naturligvis fravær, som du registrerer under fraværsårsager i Lectio som ”sygdom” (og evt. hvad du fejler)
  • Hvis du sidder og venter, og der ikke er nogen, som ringer dig op, så tag selv kontakt til én i klassen via Teams. Der kan være tekniske problemer, eller du er simpelthen blevet glemt i coronaforvirringen.

For en god ordens skyld vil vi understrege, at nødundervisning ikke er beregnet til elever, der har sovet over sig… 😉